Kunnalliset päiväkodit

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Päiväkotien ryhmämuotoinen varhaiskasvatus on varhaiskasvatuksen yleisin toimintamuoto. Päiväkotiryhmiä muodostetaan esimerkiksi lasten iän perusteella. Päiväkodeissa työskentelee päiväkodin johtajia, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, päiväkotiavustajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, S2-opettaja ja kuraattori sekä kehittämistoiminnan koordinaattoreita.

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osa-aikaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään tarvittaessa myös esiopetuksessa oleville lapsille.

Kotkassa tarjotaan myös pidennettyä ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta eli vuorohoitoa. Vuorohoidolla tarkoitetaan hoidon tarvetta, jota perheillä on arkisin ennen kello 6.00 tai kello 18.00 jälkeen, öisin tai viikonloppuisin. Kotkan kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä oleva lapsi voi käyttää vuorohoitoyksikköä varahoitopaikkana silloin, kun vuorohoidon tarve on satunnaista.

Kotka on jaettu kolmeen varhaiskasvatusalueeseen
Kotkansaari
Länsi-Kotka
Karhula

Päiväkodin omalta sivulta löydät tarkemmat yhteystiedot, aukioloajat sekä linkin yksikön Peda.net-sivuille.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hakeminen
Tee verkkoasioinnissa sähköinen varhaiskasvatushakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.
Jos varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, hae varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.
Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä.
Tee erillinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta.
Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä eteenpäin.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön, sinun ei tarvitse täyttää uutta varhaiskasvatushakemusta.

Tuloselvitys
Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta.
Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä, laskutamme varhaiskasvatuksesta korkeimman asiakasmaksun.

Hoitoaika
Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus.
Arvioi lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa laskutusta varten.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat