Perusopetus

Suomenkielinen perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7 – 16-vuotiaita.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulunkäynti on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin.

Aiemmin oppivelvollisuus päättyi peruskouluun. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun

  • nuori täyttää 18 vuotta tai
  • nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Toisen asteen tutkintoja ovat lukion ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto.

Oppivelvollisuus pitenee nuorilla, jotka ovat keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla. Oppivelvollisuus jatkuu myös heitä nuoremmilla. (Katso lisää OPM – Oppivelvollisuus pitenee)

Oppivelvollisuuteen kuuluu myös hakeutumisvelvollisuus perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen.

Jokainen Suomessa vakituisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Maahanmuuttajataustaiset lapset ovat tarvittaessa vuoden valmistavassa opetuksessa ennen perusopetukseen siirtymistä.

Oppivelvollisuuden edellyttämästä suomenkielisestä perusopetuksesta Kotkassa huolehtivat pääasiassa kaupungin ylläpitämät peruskoulut. Peruskouluja on yhteensä 16, joista niin sanottuja alakouluja on 11, yläkouluja 3 ja 2 yhtenäiskoulua.

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää oppivelvollisuuslain 7 §:n mukaisesti määräajaksi tai toistaiseksi. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen voidaan myöntää peruskoululaiselle tai lukiolaiselle esimerkiksi silloin, kun hän lähtee yli kuukauden ajaksi ulkomaille. Keskeyttämisestä kannattaa keskustella koulun rehtorin tai kuntavalvojan kanssa.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetusta järjestää Kotkassa Kotkan aikuislukio

  • Aikuislukion maahanmuuttajanuorten peruskouluopinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Ikänsä vuoksi he eivät voi osallistua oppivelvollisille tarkoitettuun valmistavaan opetukseen. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssien sisällöt tulee hallita ennen Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen kursseille siirtymistä.
  • Aikuisten perusopetuksen kursseja voi suorittaa etäopiskeluna. Opetusta on maanantaista perjantaihin, ja lähtökohtaisesti kurssien suorittaminen edellyttää läsnäoloa. Alkuvaiheen kursseilla opiskellaan oppiaineiden suomenkielistä käsitteistöä ja perustietoja.

Ruotsinkielinen perusopetus

Ruotsinkielistä perusopetusta hoitaa Kotka Svenska Samskolas garantiförening r.f:n ylläpitämä Kotka Svenska Samskola.

Siirry tästä Kotka Svenska Samskolan sivuille.