Perusopetus

Suomenkielinen perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7 – 16-vuotiaita.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulunkäynti on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1 – 9 luokat on suoritettu tai kun koulukäynnin aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

Jokainen Suomessa vakituisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Maahanmuuttajataustaiset lapset ovat tarvittaessa vuoden valmistavassa opetuksessa ennen perusopetukseen siirtymistä.

Oppivelvollisuuden edellyttämästä suomenkielisestä perusopetuksesta Kotkassa huolehtivat pääasiassa kaupungin ylläpitämät peruskoulut. Peruskouluja on yhteensä 16, joista niin sanottuja alakouluja on 11, yläkouluja 3 ja 2 yhtenäiskoulua.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetusta järjestää Kotkassa Kotkan aikuislukio

  • Aikuislukion maahanmuuttajanuorten peruskouluopinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Ikänsä vuoksi he eivät voi osallistua oppivelvollisille tarkoitettuun valmistavaan opetukseen. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssien sisällöt tulee hallita ennen Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen kursseille siirtymistä.
  • Aikuisten perusopetuksen kursseja voi suorittaa etäopiskeluna. Opetusta on maanantaista perjantaihin, ja lähtökohtaisesti kurssien suorittaminen edellyttää läsnäoloa. Alkuvaiheen kursseilla opiskellaan oppiaineiden suomenkielistä käsitteistöä ja perustietoja.

Ruotsinkielinen perusopetus

Ruotsinkielistä perusopetusta hoitaa Kotka Svenska Samskolas garantiförening r.f:n ylläpitämä Kotka Svenska Samskola.

Siirry tästä Kotka Svenska Samskolan sivuille.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat