Koulu- ja opiskeluterveyden­huolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Terveydenhoitajat osallistuvat koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen ja toteuttamiseen terveydenhuollon asiantuntijoina.

Jokaisella koululla on oma terveydenhoitaja, joka seuraa oppilaiden hyvinvointia, terveyttä ja kasvua. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Lisäksi koululääkäri ja -terveydenhoitaja tapaavat oppilaat ja tämän huoltajat laajoissa terveystarkastuksissa 1., 5. ja 8. luokalla. Terveydenhoitajat tapaavat vanhemmat ja lapsen myös kouluuntulotarkastuksessa ennen koulun alkua sekä oppilaan siirtyessä 7. luokalle. Terveydenhoitaja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan tukemiseksi koottuun monialaiseen asiantuntijaryhmään.

Oppilaan sairastuessa äkillisesti koulussa opettaja tai kouluterveydenhoitaja arvioi oppilaan tilanteen ja ottaa yhteyttä vanhempiin. Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Sairasta lasta ei pidä lähettää aamulla kouluun terveydenhoitajan vastaanotolle vaan sairastuneen lapsen hoidosta vastaa tarvittaessa oma terveysasema.