Jos löydät muinaisjäännöksen

Kiinteät muinaisjäännökset sekä maasta ja vedestä löytyvät yli sata vuotta vanhemmat esineet, joiden omistajaa ei tiedetä, ovat muinaismuistolain automaattisesti rauhoittamia. Lain mukaan kaikenlainen kajoaminen muinaisjäännökseen ilman lakiin perustuvaa lupaa on kiellettyä (Muinaismuistolaki 295/1963). Irtaimen muinaisesineen osalta tämä tarkoittaa sitä, että sellaisen löydyttyä tulee esine toimittaa välittömästi museoviranomaiselle.

Jokainen meistä voi maastossa liikuskellessaan tai vaikka maankaivu- ja rakennustöiden yhteydessä löytää muinaisjäännöksen: kiinteän rakenteen tai irtaimen esineen. Edellinen voi olla esimerkiksi kivikautinen asuinpainanne tai ensimmäisen maailmansodan aikainen taistelukaivanto; jälkimmäinen kourallinen kvartsi-iskoksia tai fajanssilautasen palasia. Jos löydät tällaisia rakenteita tai löytöjä, on niistä hyvä ilmoittaa mahdollisimman pian Kymenlaakson museoon.

Mikäli maankaivutöiden yhteydessä paljastuu todennäköinen kiinteä muinaisjäännös, tulee työt välittömästi keskeyttää ja ottaa yhteyttä Kymenlaakson museoon.

Jos olet löytänyt jostain Kymenlaakson alueelta mahdollisen muinaisesineen tai muinaisjäännöksen, ilmoita siitä Kymenlaakson museoon tai Museovirastoon. Löytöpaikkaa ei pidä kaivella, vaan se tulee jättää odottamaan arkeologin suorittamaa tarkastuskäyntiä. Paikan tarkastaminen pyritään suorittamaan mahdollisimman pian.

Muinaisjäännöksestä voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostitse, nettilomakkeella tai henkilökohtaisella käynnillä museoon. Viimeksi mainitussa tapauksessa on kuitenkin hyvä sopia tapaamisaika etukäteen. Museoon ennen tarkastuskäyntiä toimitettu valokuva löydöstä tai mahdollisesta muinaisjäännöksestä sekä sijaintikartta niiden löytöpaikasta auttavat ja nopeuttavat kohteen muinaisjäännösluonteen selvittämisessä.

Pyhtään Saunasaareen avokalliolle kasatut kivikeot muistuttavat kauempaa katsottuna erehdyttävästi pronssikauden hautaröykkiöitä, mutta ne ovat tosiasiassa toisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia.
Pyhtään Saunasaareen avokalliolle kasatut kivikeot muistuttavat kauempaa katsottuna erehdyttävästi pronssikauden hautaröykkiöitä, mutta ne ovat tosiasiassa toisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia.