Jos löydät muinaisjäännöksen

Kiinteät muinaisjäännökset sekä maasta ja vedestä löytyvät yli sata vuotta vanhemmat esineet, joiden omistajaa ei tiedetä, ovat muinaismuistolain automaattisesti rauhoittamia. Lain mukaan kaikenlainen kajoaminen muinaisjäännökseen ilman lakiin perustuvaa lupaa on kiellettyä (Muinaismuistolaki 295/1963). Irtaimen muinaisesineen osalta tämä tarkoittaa sitä, että sellaisen löydyttyä tulee esine toimittaa välittömästi museoviranomaisille.

Jokainen meistä voi maastossa liikuskellessaan tai vaikka maankaivu- ja rakennustöiden yhteydessä löytää muinaisjäännöksen: kiinteän rakenteen tai irtaimen esineen. Edellinen voi olla esimerkiksi kivikautinen asuinpainanne tai ensimmäisen maailmansodan aikainen taistelukaivanto; jälkimmäinen kourallinen kvartsi-iskoksia tai fajanssilautasen palasia. Jos löydät tällaisia rakenteita tai löytöjä, on niistä hyvä ilmoittaa mahdollisimman pian museoviranomaisille.

Mikäli maankaivutöiden yhteydessä paljastuu todennäköinen kiinteä muinaisjäännös, tulee työt välittömästi keskeyttää ja saattaa asia maakuntamuseon tai Museoviraston tietoon.

Jos olet löytänyt jostain Kymenlaakson alueelta mahdollisen muinaisesineen tai muinaisjäännöksen, ilmoita siitä Kymenlaakson museoon tai Museovirastoon. Löytöpaikkaa ei pidä kaivella turhaan, vaan se tulee jättää odottamaan arkeologin suorittamaa tarkastuskäyntiä. Paikan tarkastaminen pyritään suorittamaan mahdollisimman pian.

Muinaisjäännöksestä voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostitse, nettilomakkeella tai henkilökohtaisella käynnillä museoon. Jälkimmäisimmässä tapauksessa on kuitenkin hyvä sopia tapaamisaika etukäteen. Museoon ennen tarkastuskäyntiä toimitettu valokuva löydöstä/mahdollisesta muinaisjäännöksestä sekä sijaintikartta niiden löytöpaikasta auttavat ja nopeuttavat kulloisenkin kohteen muinaisjäännösluonteen selvittämisessä.

Muinaisjäännöksiin, irtolöytöihin ja muihin Kymenlaakson arkeologiaan liittyviin kysymyksiin vastaa Kymenlaakson museossa arkeologi Marita Kykyri.

Pyhtään Saunasaareen avokalliolle kasatut kivikeot muistuttavat kauempaa katsottuna erehdyttävästi pronssikauden hautaröykkiöitä, mutta ne ovat tosiasiassa toisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia.
Pyhtään Saunasaareen avokalliolle kasatut kivikeot muistuttavat kauempaa katsottuna erehdyttävästi pronssikauden hautaröykkiöitä, mutta ne ovat tosiasiassa toisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia.