Terveys- ja sosiaalipalvelut Kotkassa

Kotkan sosiaali- ja terveyspalvelut hoitaa Kymenlaakson hyvinvointialue vuoden 2023 alusta lähtien.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot ja ajanvaraukset löydät osoitteesta https://www.kotka.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/

Terveysasemat

Terveysasemilla on sairaanhoitajien ja lääkäreiden kiireellistä ja kiireetöntä vastaanottoa. Terveysasemilla annetaan pääasiassa yleislääkäritasoisia terveyden- ja sairaanhoitopalveluita.

Kotkan terveysasemat

Päivystys

Iltaisin ja viikonloppuisin terveysasemat ovat kiinni. Silloin äkilliset sairaudet ja tapaturmat hoidetaan päivystyksessä. Päivystys on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus vaatii kiireellistä arviointia ja hoitoa. Etelä-Kymenlaaksossa ympärivuorokautinen päivystys sijaitsee Kymenlaakson keskussairaalassa. Henkeä uhkaavassa tapauksessa soita suoraan hätänumeroon 112.

Päivystyksen yhteystiedot

Lapsen terveys

Kun lapsi sairastuu, ota yhteyttä terveysasemaan, jos se on tarpeen. Neuvolat tarjoavat palveluja lasta odottaville perheille ja alle kouluikäisille lapsille. Neuvoloissa hoidetaan lasten ja aikuisten rokotukset. Kouluikäisten lasten terveydestä huolehtii kouluterveydenhoitaja.

Neuvoloiden yhteystiedot
Kouluterveydenhuollon yhteystiedot

Kun odotat lasta

Ota yhteyttä neuvolaan kun huomaat, että olet raskaana. Äitiysneuvolassa seurataan äidin, vauvan ja koko perheen vointia raskauden aikana.  Äitiysneuvolan palvelut ovat maksuttomia.

Neuvoloiden yhteystiedot

Hammashoito

Jos tarvitset kiireetöntä hammaslääkärin hoitoa, soita suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen. Kiireellistä hoitoa varten on hammaslääkäripäivystys, joka on Kymenlaakson keskussairaalassa.

Hammashoitoloiden ja -päivystyksen yhteystiedot

Mielenterveys

Jos tarvitset mielenterveydellistä apua, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi. Terveysasemien lääkärit arvioivat asiakkaan mielenterveyden tilaa ja ohjaavat mielenterveyspalvelujen piiriin ja tarvittaessa psykiatriseen hoitoon.

Mielenterveyspalveluiden yhteystiedot

Lääkkeet

Voit ostaa lääkkeitä apteekeista.  Kotkassa sijaitsevia apteekkeja voit hakea internetistä Suomen Apteekkariliiton Apteekkihaulla.
Suomessa on otettu käyttöön uudenlainen, sähköinen resepti. Paperisen reseptin sijaan lääkäri antaa asiakkaalle potilasohjeen paperilla. Ota potilasohje ja Kela-kortti mukaan apteekkiin, kun haet lääkkeitä.

Apteekkihaku

Ikääntyneet

Ikäihmisten terveyteen liittyvistä palveluista löydät lisätietoa alta:
Siirry Kymenlaakson hyvinvointialueen sivustolle

Jos huomaat itselläsi tai läheiselläsi muistiongelmiin viittaavia oireita, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi aikuisneuvolan terveydenhoitajaan, joka voi tehdä muistitestin.

Ikääntyneen asiakas- ja palveluohjaus
Kymenlaakson Muistiluotsi

Vammaiset

Vammaisilla on oikeus saada erilaisia palveluja ja tukitoimia asumiseen ja arjesta selviytymiseen.

Lue lisää Kotkan vammaispalveluista

Sosiaalitoimisto

Aikuissosiaalityö palvelee alueen aikuisia ja perheitä, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kotkan sosiaalitoimiston yhteystiedot