Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.
Ympäristötarkastajat valmistelevat ympäristölupia lautakunnan ratkaistavaksi ja käsittelevät rekisteröinti-ilmoituksia.

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.
Ennen lupahakemuksen jättämistä sinun on hyvä ottaa etukäteen yhteyttä Kotkan kaupungin ympäristökeskukseen ja keskustella lupahakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvistä asioista asiaa käsittelevän ympäristötarkastajan kanssa.

Rekisteröintiä vaativista toiminoista tehdään ilmoitus valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla. Lisätietoja: Ympäristö.fi -sivuilta

Toimita ympäristölupahakemus sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta tai paperinen ympäristölupahakemus Kotkan kaupungin ympäristökeskukseen kolmena (3) kappaleena. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä Kotkan ympäristökeskukselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Tietojen julkistaminen

Kotkan keskisuuret energiantuotantolaitokset