Seurakirjeet ja -tiedotteet

Seurakirjeet

2020

maaliskuun 2020 yleiskirje

helmikuun 2020 yleiskirje

2019

JOULUKUUN 2019 YLEISKIRJE

lokakuun 2019 yleiskirje

 

Tiedotteet

Kotkan liikuntapalveluiden seurakysely kevät 2020

Kotkan liikuntapalvelut haluaa tukea kotkalaisia liikunta- ja urheiluseuroja koronavirusepidemian aikana. Tästä johtuen kotkalaisille liikunta- ja urheiluseuroille tehdään erillinen kysely, jolla selvitetään millaisia vaikutuksia epidemialla on seurojen toimintaan ja talouteen ja millaista apua seurat Kotkan kaupungin liikuntapalveluita toivovat. Tällä kyselyllä etsitään toimintatapoja, joilla seuroja voidaan avustaa poikkeustilanteen aikana.

Jokaiselta kyselyn saaneelta seuralta toivotaan vastausta, joka edustaa seuran yleistä tilannetta. Kysely lähetetään tietyissä tapauksissa mahdolliselle juniori- ja edustusjaostolle (tai yhdistykselle) erikseen ja tällöin vastausta toivotaan erikseen molemmilta tahoilta. Vastaus toivotaan henkilöltä tai henkilöiltä, jotka parhaiten pystyvät seuran kokonaisvaltaiseen tilanteeseen vastaamaan. Vastauksia hyödynnetään yksinomaan kotkalaisten seurojen toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen kartoittamiseen virusepidemian aikana. Vastauksia ei käsitellä liikuntapalveluiden ulkopuolella eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Kysely lähetetään seuroille perjantaina 3.4. ja vastaukset pyydetään antamaan 19.4.2020 mennessä. Tämän jälkeen liikuntapalvelut ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin koronavirusepidemian vaikutusten lievittämiseksi kotkalaisissa liikuntaseuroissa.

Jos edustamasi seura ei ole saanut kyselyä, pyydetään ottamaan yhteyttä liikuntapalveluihin (tapani.laakso@kotka.fi).

Lisätietoja kyselystä antaa tarvittaessa:

Liikuntasuunnittelija Tapani Laakso, 040 192 963
Liikuntajohtaja Antti Mattila, 040 538 5479
Liikuntapäällikkö Esko Halonen, 040 575 6448