Kotoutumisen edistäminen

Kotoutumista Kotkaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan edistetään yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.  Tarjoamme Kotkassa maahanmuuttajille ohjausta, neuvontaa ja erilaisia kotoutumispalveluja.

Koordinoimme yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen, Kotka-Kymin seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Maahanmuuttaneiden tukihenkilötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä vastaa Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan yhteinen maahanmuuttajatyön koordinaattori.

Kymenlaakson hyvinvointialue vastaa Kotkassa myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden sosiaalityöstä ja -ohjauksesta.