Katariina, Vanha merivartioasema (0122)

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella tarkastellaan asumisen ja liiketoiminnan mahdollistamista entisen merivartioaseman alueella, muinaismuistokohteen suojelumerkintöjä sekä luonto- ja virkistysarvoja.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 1.8.2023.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.4.–27.5.2022

Luonnos 23.11.–31.12.2022

Ehdotus 19.4.–28.5.2023

Kaupunginhallitus 5.6.2023
Kaupunginvaltuusto 12.6.2023
Kaava tullut voimaan 1.8.2023