Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (0122)

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, VANHA MERIVARTIOASEMA (kaava 0122)

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaava ja asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka koskee 5. kaupunginosaa Katariina. Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella tarkastellaan asumisen ja liiketoiminnan mahdollistamista entisen merivartioaseman alueella, muinaismuistokohteen suojelumerkintöjä sekä luonto- ja virkistysarvoja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 § mukaisesti nähtävillä 27.4.–27.5.2022 kaupungintalon 4.krs kaavoituksessa sekä www.kotka.fi/asemakaavat.

Mielipiteet tulee jättää 27.5.2022 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka.
Palautteeseen merkintä ’0122 Vanha merivartioasema, OAS’.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, marja.pelo@kotka.fi, p. 040 638 9054.
Halutessasi tavata henkilökohtaisesti, sovi tapaaminen ennakkoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle