Elintarvikealan laitostoiminnan perustaminen

Elintarvikelaitokset ovat riskeiltään suuriempia elintarvikealan huoneistoja joissa varastoidaan, tuotetaan tai käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita. Laitokset vaativat hyväksynnän toimiakseen. Laitoshyväksyntää haetaan Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksiköstä toimittamalla hakemus kahtena kappaleena liitteineen 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Myös kaikki olennaiset muutokset jo toimivissa laitoksissa tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava.

Hakemus kala-alan laitos (pdf)

Hakemus liha-alan laitos (pdf)

Hakemus varastolaitos (pdf)