Elintarvikealan laitostoiminnan perustaminen

Elintarvikelaitokset ovat riskeiltään suurempia elintarvikealan huoneistoja, joissa varastoidaan, tuotetaan tai käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita. Laitokset vaativat hyväksynnän toimiakseen. Laitoshyväksyntää haetaan Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksiköstä toimittamalla hakemus  liitteineen 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Mikäli olet perustamassa muuta kuin kala- tai liha-alan laitosta tai varastolaistosta, pyydä soveltuvaa lomaketta elintarvikevalvonnasta.

Myös kaikki olennaiset muutokset jo toimivissa laitoksissa tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava.

Hakemus kala-alan laitos

Hakemus liha-alan laitos

Hakemus varastolaitos