Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa, vaikuttaa kaupungin eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kaupungin viranomaisille sekä edistää tiedottamista vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Vammaisneuvoston jäsenet

Jäsenet
Leena Heino, puheenjohtaja
Puh. 040 776 6916
leenab.heino (at) gmail.com
Saila Hoxha, varapuheenjohtaja
saila.hoxha (at) kymp.net
Keijo Dufva
Puh. 050 526 2519
keijo.dufva (at) gmail.com
Hannu Heiskanen
Puh. 050 552 7347
hannu.heiskanen (at) kymp.net
Matti Kangasniemi
Puh. 040 480 4595
mattikangasniemi (at) fastmail.com
Simo Koski
Puh. 040 700 3947
simo.koski (at) kymp.net
Mia Holmberg
Puh. 0440 470 505
mia.holmberg (at) kotka.fi
Tesma-Liisa Nieminen
Puh. 050 344 4653
tesma-liisa.nieminen (at) kotka.fi
Tiina Rosberg
Puh. 040 730 7915
tiina.rosberg (at) kotka.fi
Susanna Blomberg
Puh. 050 330 0325
susanna.blomberg (at) kotka.fi
Varajäsenet
1. vj Eva Pukkila
puh. 040 585 0302
pukkilaeva (at) gmail.com
2. vj Jarmo Kangas
puh. 0400 902 812
jarmo.kangas (at) kymp.net