Kotkan kuntopolku -hanke

Kotkan liikuntapalvelut järjestää kaikille halukkaille kotkalaisille mahdollisuuden osallistua matalan kynnyksen liikuntatoimintaan.

Kotkan kuntopolku -hankkeen päätavoitteena on edistää harrastusmahdollisuuksia Kotkassa sekä edistää tietoisuutta terveellisiin elämäntapoihin. Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään liikuntamahdollisuuksia sekä helpottamaan niihin osallistumista. Hanke haluaa tarjota kaikille halukkaille kuntalaisille mahdollisuuden ”liikkumattomasta elämäntavasta liikkuvaan elämäntapaan” ja ”kuntoutuksesta kuntoiluun”.

Toiminta toteutetaan mm. säännöllisinä 1-10 viikon mittaisina ja maksuttomina kaikille avoimina liikuntakokeiluina sekä yksittäisinä avoimina tutustumiskertoina yhdessä urheiluseurojen ja alan yritysten kanssa. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta (liikunnallisen elämäntavan edistäminen).

 

Kaikille avoimet ja maksuttomat liikuntakokeilut 2024 löytyvät täältä.

 

Urheiluseuroille ja alan yrityksille Ennakkokysely matalan kynnyksen liikuntatoiminta 2024