Järjestöavustus

Järjestöavustus on haettavissa 1.1.2024 – 31.3.2024 klo 15 mennessä Timmi-järjestelmässä.

Järjestöavustuksen kriteerit

Järjestöavustus on tarkoitettu liikuntaa ja urheilua harjoittavan kotkalaisen yhdistyksen tai seuran junioritoiminnan tukemiseen. Juniorilla tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

 1. Junioritoiminnan tukemiseen myönnettävän avustuksen suuruuteen vaikuttavat:
  1.1. Seuran juniorimäärä (jäsenmaksun maksaneet)
  1.2. Säännöllisessä toiminnassa mukana olevien ohjaajien määrä

  • Enintään kaksi ohjaajaa / joukkue tai ryhmä
  • Avustusta maksettaessa ei huomioida ammattivalmentajia, tämä sääntö koskee myös urheiluakatemian valmentajia
  • Hakemuksessa on mainittava kunkin ohjaajan ryhmä tai joukkue jota ohjaa
 2. Avustusta on mahdollista hakea/saada yhdistyksen/seuran 2. virallisesta toimintavuodesta lähtien. Mikäli kaksi tai useampi edellisenä vuonna järjestöavustusta saanutta seuraa yhdistyy tai perustaa uuden yhdistyksen, on uusi seura avustuskelpoinen sen 1. toimintavuodesta alkaen.
 3. Avustuksen myöntäminen edellyttää hakevalta yhteisöltä junioritoimintaa koskevan:
  3.1. Budjetti- ja toimintasuunnitelman haettavalta toimintakaudelta.
  3.2. Toimintakertomuksen ja junioritoiminnan tilastot edelliseltä kaudelta / vuodelta
  3.3. Edellisen kauden tilinpäätöstiedot junioritoiminnan osalta
  3.4. Toiminnan tarkastajien lausunnon
  3.5. Luettelon toimivista valmentajista
 4. Toiminnan säännöllistä raportointia seurantailmoituksilla.
 5. Avustushakemus on jätettävä liikuntapalvelujen yksikön julkisesti ilmoittamaan määräaikaan mennessä sähköiseen järjestelmään.
 6. Järjestöavustuksen vuotuisesta kokonaissummasta myönnetään vähintään 5 % kunto- ja erityisliikuntaa harrastavien rekisteröityjen liikuntaseurojen toiminnan tukemiseen, sekä terveysliikunnan yhteistyöhankkeisiin.
  6.1. Tätä toiminta-avustuksen kanssa samassa yhteydessä haettavaa avustusta voivat saada vain ne liikuntaseurat joiden toiminta täyttää joko valtakunnalliset erityisliikuntajärjestön toimintaperiaatteet tai seurat, joiden toiminta on puhtaasti kuntoiluun ja terveyttä edistävään liikuntaan painottunutta.
  6.2. Avustuksen saamiseen terveysliikuntahankkeeseen edellytetään kirjallista sopimusta liikuntapalvelujen yksikön kanssa.
 7. Anomuksesta käytävä ilmi, miten avustus ohjautuu seuran juniorityöhön.
 8. Hyvinvointilautakunta voi erityisestä liikunnallisesta tai urheilullisesta syystä myöntää avustusta seuralle, yhdistykselle tai yhteisölle myös edellä mainituista kriteereistä poiketen.