Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Kotkan kaupungilla energiatehokkuussopimuksen noudattamiseen ovat sitoutuneet myös keskeiset tytäryhtiöt Kotkan Julkiset kiinteistöt ja Kotkan asunnot. Energiayhtiö Kotkan Energia on solminut oman energiatehokkuussopimuksensa.

Kotkan kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulutusta muun muassa

  • katuvaloverkon saneerauksilla/uudistuksilla
  • LED-valojen uusimisella eri toimitiloissa sekä ulko- ja sisäliikuntapaikoissa
  • rakennusten sisälämpötilojen ja ilmanvaihdon optimoinnilla ja automatisoinnilla
  • aurinkoenergian hyödyntämisen lisäämisellä
  • uusiutuvan energian hyödyntäminen rakennusten lämmittämiseen, muun muassa poistoilmalämpöpumpuilla
  • pyritään edistämään vähähiilistä rakentamista (Kotka on liittynyt hiilineutraalit kunnat- verkostoon)
  • kulutuksen ohjaaminen tiedottamisella ja neuvonnalla

Toimenpiteitä myös muutetaan vuositasolla tarpeen mukaan.

Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on 8 738 MWh kokonaisenergiansäästö, mikä on noin -7,5 % vuoden 2016 tasosta . Tavoiteltu kokonaisenergiansäästö vastaa noin 350 omakotitalon vuosittaista lämmitystarvetta.

Alla esitetty diagrammi kuvaa Kotkan kaupungin säästötoimenpiteillä saavutettua energiansäästöä vuosilla 2016-2022 ja energiatehokkuussopimuksen mukaisen säästötavoitteen vuoteen 2025 mennessä. Energiaa on pystytty säästämään vuosittain yhä enemmän, vaikka tavoitteeseen on vielä etäisyyttä.