Ilmasto-ohjelma

Joulukuussa 2020 hyväksyttiin Kotkan ilmasto-ohjelma 2021 – 2030. Ohjelman liitteessä kerrotaan lisäksi ohjelman taustat, valmisteluprosessi sekä tietoja kasvihuonekaasupäätöistä. Ks. uutinen uudesta ohjelmasta. Ensimmäinen Kotkan ilmasto- ja energiaohjelma hyväksyttiin vuonna 2011.

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelman toiminnalliset tavoitteet ovat:

1. Energiantuotanto: Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa
2. Rakennukset ja infra: Ilmastomyötäinen ja energiatehokas rakentaminen sekä rakennusten ja infran käyttö
3. Liikenne: Kohti hiilineutraalia ja kestävää liikennettä
4. Tapahtumat ja matkailu: Ilmastomyötäisyyden edistäminen tapahtumissa sekä matkailussa
5. Ruoka ja ruokajärjestelmä: Ilmastomyötäisen ruokajärjestelmän edistäminen
6. Ilmastokasvatus ja -neuvonta: Aktiivinen ilmastokasvatus ja –neuvonta
7. Kiertotalous: Kiertotalouden toimintamallien edistäminen
8. Hankinnat: llmastonäkökulman huomiointi kaupunkikonsernin hankinnoissa
9. Yritysyhteistyö: Ilmastokumppanuudet sekä alueen yritysten ilmastobisneksen edistäminen
10. Hiilivarastot ja -nielut: Hiilivarastojen sekä hiilinielujen vahvistaminen
11. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin