Ilmasto-ohjelma

Kotkan kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta ja on sitoutunut vähentämään 80 % alueensa kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasoon verrattuna.

Joulukuussa 2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi Kotkan ilmasto-ohjelman vuosille 2021–2030. Ohjelma sisältää tarkemmat tavoitteet sekä toimenpiteet ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi. Ohjelman liitteessä kerrotaan lisäksi ohjelman taustat, valmisteluprosessi sekä tietoja alueen kasvihuonekaasupäätöistä. Ensimmäinen Kotkan ilmasto- ja energiaohjelma hyväksyttiin vuonna 2011.

Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021–2030 toiminnalliset tavoitteet ovat:

 1. Energiantuotanto: Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa
 2. Rakennukset ja infra: Ilmastomyötäinen ja energiatehokas rakentaminen sekä rakennusten ja infran käyttö
 3. Liikenne: Kohti hiilineutraalia ja kestävää liikennettä
 4. Tapahtumat ja matkailu: Ilmastomyötäisyyden edistäminen tapahtumissa sekä matkailussa
 5. Ruoka ja ruokajärjestelmä: Ilmastomyötäisen ruokajärjestelmän edistäminen
 6. Ilmastokasvatus ja -neuvonta: Aktiivinen ilmastokasvatus ja –neuvonta
 7. Kiertotalous: Kiertotalouden toimintamallien edistäminen
 8. Hankinnat: llmastonäkökulman huomiointi kaupunkikonsernin hankinnoissa
 9. Yritysyhteistyö: Ilmastokumppanuudet sekä alueen yritysten ilmastobisneksen edistäminen
 10. Hiilivarastot ja -nielut: Hiilivarastojen sekä hiilinielujen vahvistaminen
 11. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Tutustu ilmasto-ohjelmaan
Avaa Kotkan ilmasto-ohjelma 2021–2030 pdf -muodossa

Tutustu ilmasto-ohjelman taustatyöhön ja valmisteluprosessiin
Avaa Kotkan ilmasto-ohjelma 2021–2030 liite pdf -muodossa