Ilmasto-ohjelma

Kotkan kaupungin kasvihuonekaasupäästötavoite on Hinku-kunnat sitoumuksen mukaisesti vähentää vuoden 2007 tasosta 80 % päästöjä vuoteen 2030 mennessä.

Joulukuussa 2020 hyväksyttiin tarkemmat tavoitteet sekä toimenpiteet sisältävä Kotkan ilmasto-ohjelma 2021 – 2030. Ohjelman liitteessä kerrotaan lisäksi ohjelman taustat, valmisteluprosessi sekä tietoja kasvihuonekaasupäätöistä. Ks. uutinen uudesta ohjelmasta. Ensimmäinen Kotkan ilmasto- ja energiaohjelma hyväksyttiin vuonna 2011.

Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021- 2030 toiminnalliset tavoitteet ovat:

1. Energiantuotanto: Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa
2. Rakennukset ja infra: Ilmastomyötäinen ja energiatehokas rakentaminen sekä rakennusten ja infran käyttö
3. Liikenne: Kohti hiilineutraalia ja kestävää liikennettä
4. Tapahtumat ja matkailu: Ilmastomyötäisyyden edistäminen tapahtumissa sekä matkailussa
5. Ruoka ja ruokajärjestelmä: Ilmastomyötäisen ruokajärjestelmän edistäminen
6. Ilmastokasvatus ja -neuvonta: Aktiivinen ilmastokasvatus ja –neuvonta
7. Kiertotalous: Kiertotalouden toimintamallien edistäminen
8. Hankinnat: llmastonäkökulman huomiointi kaupunkikonsernin hankinnoissa
9. Yritysyhteistyö: Ilmastokumppanuudet sekä alueen yritysten ilmastobisneksen edistäminen
10. Hiilivarastot ja -nielut: Hiilivarastojen sekä hiilinielujen vahvistaminen
11. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Kotkan ilmasto-ohjelma ja sen liite:

Kotkan ilmasto-ohjelma 2021 – 2030 (pdf 6,7 Mt, kv 14.12.2020 – kirjoitusvirheet korjattu 4.5.2021)

Kotkan ilmasto-ohjelman 2021-2030 liite: taustat, valmisteluprosessi sekä tietoja kasvihuonekaasupäästöistä (pdf  1,5 Mt)