Kotkan kaupungin taidepalkinto

Kotkan kaupungin taidepalkinto myönnetään vuosittain joulukuussa hyvinvointilautakunnalle tulleiden kaupunkilaisten ehdotusten perusteella. Taidepalkinnon suuruus on 1 000 euroa, ja se myönnetään tunnustukseksi merkittävästä taiteellisesta saavutuksesta tai toiminnasta. Palkinto voidaan myöntää Kotkassa syntyneelle tai Kotkassa asuvalle henkilölle, Kotkassa toimivalle järjestölle, yhteisölle, työryhmälle tai yhtyeelle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut jollakin kulttuurin alalla. Sama taho voi saada palkinnon vain yhden kerran.

Hyvinvointilautakunnan tulee tehdä kaupunginhallitukselle ehdotuksensa palkinnon jakamisesta vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päättää palkinnon saajan lautakunnan esityksen perusteella. Palkinto jaetaan kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen sopivaksi katsomassa tilaisuudessa