Huumeruiskujen keräys ja huumeiden käyttäjien terveysneuvonta Kotkassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimuksen mukaan suonen sisäisen huumeiden käyttö on lisääntynyt koko maassa. Jätevesitutkimuksesta selviää, että Kotkassa trendi mukailee koko maan tilannetta. Käytettyjä huumeruiskuja on löytynyt lisääntyvä määrä Kotkan kaupungin puistoista. Kuntalaisilta on tullut niistä  ilmoituksia sekä puistotoimelle että kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorille.

Kotkan kaupungin hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue ja puistotoimi ovat yhdessä hankkineet Kotkan kaupungille viisi huumeruiskuille tarkoitettua roskista. Roskikset on sijoiteltu kaupungin omistamille puistoalueille. Ruiskuroskikset löytyvät Karhulan Pankkipuistosta, Karhuvuoren torin reuna-alueelta, Kotkan saaren Isota puistosta ja Sibeliuksen puistosta sekä Hovinsaarelta Veikon puistosta.

HUUMERUISKUROSKIKSET KARTALLA

Kymenlaakson hyvinvointialue hoitaa koko maakunnan alueella tartuntatautilain mukaista tehtävää järjestää suonensisäisiä huumeita käyttäville mahdollisuuden puhtaiden neulojen vaihtoon ja terveysneuvontaan.

Sosiaali- ja terveysneuvonta PISTE Kotka

(Turvalantie 2, 48600 Kotka.)

Ruiskuroskisten hankinta mukailee valtion päihde- ja riippuvuusstrategiaa. Huumausaineiden osalta keskeisenä tavoitteena on vähentää huumausaineiden käytön aiheuttamia haittoja käyttäjälle itselleen, läheisille, yhteisöille ja yhteiskunnalle painottaen huumausaineita käyttävien kuolleisuuden vähentämistä.

OHJEET KUNTALAISILLE