Päätöksenteko

Kotkan kaupungin ylin päätöksentekoelin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustossa on 51 valtuutettua.

Valtuutetut valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kuntavaaleissa, joissa äänioikeus on niillä yli 18-vuotiailla henkilöillä, joiden kotikunta on Kotka. Edelliset  kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021 ja uusi valtuusto aloitti työnsä 1.8.2021.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen ja muut kunnalliset toimielimet. Päätösvalta eri toimielimissä jakautuu hallintosäännön määräysten mukaan.

Valtuusto Youtubessa

Esityslistat ja pöytäkirjat

SVENSKSPRÅKIGA ORGAN

Viranhaltijapäätökset

Kuulutukset

Sidonnaisuusrekisteri

Kotkan kaupungin toimielinten kokousaikataulut