Oppilaan oma koulu

Oppilaan oma koulu määräytyy oppilaan osoitteen mukaan. Kotka on jaettu alueisiin (oppilaaksiottoalue), joissa jokaisessa toimii alakoulu. Tämä on oppilaan oma lähikoulu, johon kaikki alueen oppilaat tulevat.

Alakoulujen (luokat 0-6) alueet yhdistyvät edelleen yläkoulualueeksi (luokat 7-9).

Lisätietoja lähikouluista saa Opetustoimesta sähköpostitse opetustoimi[at)kotka.fi.

Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tukitoimia ensisijaisesti lähikouluun. Mikäli se ei ole mahdollista tukitoimien vaativuuden vuoksi, opetuspaikka osoitetaan jostakin toisesta koulusta.

Lisätietoja tukitoimista ja erityisopetuksesta saa Opetustoimesta erityisopetuksen suunnittelijalta tai tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolaselta tai sähköpostitse opetustoimi[at)kotka.fi.