Osallistu

Kotkan osallistuvan budjetoinnin kokeilu on päättynyt!

Äänestystulokset ja tietoa Kotkan osallistuvan budjetoinnin kokeilusta löytyy osbun omilta verkkosivuilta.

Kotkan upean elinympäristön asukasraati on aloittanut toimintansa

Kotkaan on perustettu ensimmäinen asukasraati osana Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelmaa. Ohjelman tavoite on, että kotkalainen valitsee kestävät kulkutavat iästään, kunnostaan ja vuodenajasta riippumatta. Raadin tehtävänä on tuoda laaja-alaisesti asukkaiden näkökulmaa esille kaupunkiympäristön kehittämisessä.

Asukasraati keskittyy etenkin jalankulkuympäristön laatuun arvioiden kaupunkiympäristöä käveltävyyden ja viihtyvyyden näkökulmista. Raatiin haettiin monipuolisesti eri asukasryhmiä edustavia jäseniä.

Raatilaiset perehdytetään aiheeseen, joten hakijoilta ei vaadittu ennakkotietoa tai erityisosaamista – kiinnostus jalankulkuolosuhteiden ja laadukkaan kaupunkiympäristön kehittämiseen riittää. Innostunut ja aktiivinen raati mm. jalkautuu havainnoimaan ympäristöä ja pääsee myös järjestämään tempauksen liikkumisen teemaviikolla.

Asukasraadissa toimii 12 henkilöä, jotka ovat sitoutuneet raadin toimintaan vuoden 2021 loppuun asti. Tapaamiset järjestetään rajoitukset huomioiden verkossa ja ulkona.

Osallisuusohjelma

Kotkan ensimmäinen osallisuusohjelma hyväksytty.

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kotkan osallisuusohjelman vuosille 2021-2025 kokouksessaan 14.2.
Osallisuusohjelman toimenpiteisiin liittyvä työsuunnitelma vuodelle 2021 on valmistelussa ja alkuvuoden aikana on tarkoitus käynnistää Kotkan ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu.

Kokeilusta tiedotetaan lisää kaupungin verkkosivuilla helmikuun aikana.

Kotkan kaupungin osallisuusohjelma

Miten Kotkassa voi osallistua ja vaikuttaa?

Kotka järjestää asukkailleen tilaisuuksia ajankohtaisiin asioihin liittyen. Tiedotamme tilaisuuksista:

  • kaupungin verkkosivuilla
  • Facebook-sivuilla
  • Twitter-tilillä
  • Instagram-tilillä
  • YouTube-palvelussa

Osallisuuskysely

Kaikille kotkalaisille suunnattu osallisuuskysely toteutettiin syksyllä 2019.

Kyselyn tuloksia on esitelty mm. neljässä asukastilaisuudessa, vammaisneuvostossa, ikäihmisten neuvostossa, elinvoimalautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Osallisuussuunnitelma tulee päätöksentekoon alkusyksystä.

Kotkan osallisuuskyselyn 2019 tulokset

Kyselyn jakelu oli laaja ja siihen vastasi 1 027 kotkalaista. Vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä ja aktiivisimpia vastaajia olivat 31-60 -vuotiaat naiset. Kotkan kaikista postinumeroalueista saatiin vastauksia, mutta eniten vastattiin Kotkansaarella ja Karhulan keskustassa.

Kaupungin toiminnoista vastaajia kiinnostivat eniten tapahtumat, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, joukkoliikenne sekä kadut, puisto ja kunnossapito. Lähes 84%:a vastaajista kaupungin tapahtumat, uutiset tai palvelut kiinnostivat kohtalaisesti tai paljon.

Kyselyssä tiedusteltiin millä tavalla asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioihin. Vastaukset vaihtelivat ikäryhmittäin, mutta esiin nousivat osallistuminen mobiilisovelluksen kautta, palautteen antaminen sähköisen järjestelmän kautta, kyselyihin vastaaminen, osallistuminen tapahtumiin ja äänestäminen kuntavaaleissa.

Tärkeimpänä osallistumisessa koettiin se, että asukkaat saisivat tiedon osallistumismahdollisuuksistaan juuri heille sopivalla tavalla. Kysyttäessä tavoista, joilla asukkaat toivoisivat heille viestittävän, vaihtelivat ikäryhmittäin. Nuorilla korostuivat erilaiset somekanavat, muissa ikäryhmissä nousivat esiin ilmoittelu Facebookin kautta tai verkkosivuilla, mutta myös ilmoitukset ilmaisjakelulehdissä.

Suurimpana esteenä osallistumiselle nähtiin ajan puute. Toiseksi suurin este oli kokemus siitä, ettei osallistumisella ole väliä. Vuorovaikutustilaisuuksien palautteessa selvisi kokemus asukkaiden pettymyksestä siitä, että ovat vastanneet kyselyyn ja sillä ei ole ollut mitään merkitystä. Tähän asiaan panostetaan myös osallisuussuunnitelman laatimisesta. Suunnitelmassa tuodaan esiin ne keinot, joilla voidaan varmistaa, että asukas saa tiedon miten hänen osallistumisensa on vaikuttanut asiaan. On varmistettava, että myös kaupungin palautejärjestelmä toimii.

Valtuusto verkossa

Kotkan kaupunginvaltuuston kokoukset on striimattu suorina lähetyksinä vuoden 2016 alusta lähtien.

Seuraa kokouksia

Samasta osoitteesta löytyvät myös tallenteet aikaisemmista valtuuston kokouksista.

KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSENET

Valtuuston kokoukset

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kokousaikataulusta voit helposti tarkastaa, koska seuraavaksi kannattaa olla livelähetyksen äärellä.

Kokousaikataulu

Kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa.

Pöytäkirja- ja esityslistahaku

Tule vapaaehtoiseksi!

Vapaaehtoistyöllä tehdään yhdessä kotkalaisille parempi arki!

Olet tervetullut vapaaehtoistoimintaan omilla tiedoillasi, taidoillasi ja elämänkokemuksellasi varustettuna. Saat aina tarvittavan koulutuksen tai perehdytyksen ja tukea vapaaehtoistehtävien hoitamiseksi.

LISÄTIETOJA VAPAAEHTOISTYÖSTÄ

Voit tulla vapaaehtoistehtäviin kertaluonteisesti, mutta joissain tehtävissä voidaan vaatia pidempiaikaisempaakin sitoutumista. Erilaisia vapaaehtoistehtäviä löytyy eri puolilta kaupunkia ja tavoitteena on, että kotkalaiset vapaaehtoiset löytäisivät juuri itselleen sopivan tavan tehdä hyvää.

Avoinna olevia vapaaehtoistehtäviä