Osallistu

Vastaa asukaskyselyyn Kotkan käveltävyydestä ja sen kehittämisestä!

Kotkan kaupunki työstää parhaillaan Kotkan käveltävyyden kehittämissuunnitelmaa osana vuonna 2019 hyväksyttyä Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelmaa. Suunnitelman keskeisimpiä tavoitteita on tunnistaa kävelyn kannalta tärkeimmät alueet ja niiden ominaisuudet sekä parantaa alueiden turvallisuutta, esteettömyyttä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Tällä hetkellä suunnitelmassa esitetään kolmea kävelyaluetasoa, joita ovat kaupalliset keskukset, niitä ympäröivät keskusta-alueet sekä merkittävimpien kaupunginosien alakeskukset. Lisäksi suunnitelmassa tunnistetaan keskeiset ja muut viheralueet.

Käveltävän kaupungin saavuttamiseksi Kotka toivoo asukkaidensa, luottamushenkilöidensä ja muiden kaupungin alueella liikkuvien näkemyksiä paikallisesta kävely-ympäristöstä sekä siihen liittyvistä tarpeista!

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Parhaiten kyselyyn vastaaminen onnistuu tietokoneella, mutta voit vastata myös puhelimella tai tabletilla. Kysely on avoinna 3.10.2021 asti.

Asukaskysely käveltävyydestä

Lisätietoja kyselystä:

Marja Pelo, Kotkan kaupunki
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Tapio Kinnunen, Ramboll Finland Oy
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Kylässä Kotkassa -tilaisuudet jatkuvat

Osana Kotkan kaupungin uutta osallisuusohjelmaa käynnistimme Kylässä Kotkassa -toiminnan keväällä 2020 juuri ennen koronasulkua. Kyläilimme kaupunginhallituksen jäsenten ja kaupungin työntekijöiden kanssa Tavastilan koululla keskustelemassa kyläläisten ajankohtaisista asioista. Tilaisuudesta tuli hyvää palautetta eri osapuolilta.

Nyt jatkamme tilaisuuksia syys-lokakuussa yhdessä Kymenlaakson Kylät ry:n kanssa. Kyläiltojen aluksi pohditaan Kymenlaakson kylien edustajien alustuksella minkälainen olisi unelmien kylä kyläläisten mielestä. Tämän jälkeen keskustellaan kaupungin/kylän ajankohtaiset asiat.

Seuraavat Kylässä Kotkassa -tilaisuudet järjestetään:

 ke 22.9. klo 17-19 Jäppilän vanha koulu (Alakyläntie 67, 48410 Kotka). Kaupungilta mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäseniä, kaupunginjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja sekä osallisuuskoordinaattori.

ke 6.10. klo 17-19 Sunilan Kantola (Kantokatu 5, 48900 Kotka). Kaupungilta mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäseniä, kaupunginjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja, liikuntapäällikkö sekä osallisuuskoordinaattori.

Lämpimästi tervetuloa, kahvitarjoilu!

Kylässä Kotkassa -tilaisuus Tiutisen Työväentalolla ti 14.9. klo 17-19

Jatkamme Kylässä Kotkassa -tilaisuuksia syys-lokakuussa ja vierailemme ensin aktiivisessa Tiutisen kylässä yhdessä Kymenlaakson kylät ry: kanssa. Aluksi pohditaan Kymenlaakson kylien edustajien alustuksella minkälainen olisi unelmien Tiutinen kyläläisten mielestä. Tämän jälkeen keskustellaan kaupungin/kylän ajankohtaiset asiat. Kaupungilta tilaisuudessa mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäseniä, kaupunkisuunnittelujohtaja sekä osallisuuskoordinaattori. Lämpimästi tervetuloa, kahvitarjoilu! 

Kotkan osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt!

Äänestystulokset löytyvät osbun omilta verkkosivuilta.

Kotkan upean elinympäristön asukasraati on aloittanut toimintansa

Kotkaan on perustettu ensimmäinen asukasraati osana Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelmaa. Ohjelman tavoite on, että kotkalainen valitsee kestävät kulkutavat iästään, kunnostaan ja vuodenajasta riippumatta. Raadin tehtävänä on tuoda laaja-alaisesti asukkaiden näkökulmaa esille kaupunkiympäristön kehittämisessä.

Asukasraati keskittyy etenkin jalankulkuympäristön laatuun arvioiden kaupunkiympäristöä käveltävyyden ja viihtyvyyden näkökulmista. Raatiin haettiin monipuolisesti eri asukasryhmiä edustavia jäseniä.

Raatilaiset perehdytetään aiheeseen, joten hakijoilta ei vaadittu ennakkotietoa tai erityisosaamista – kiinnostus jalankulkuolosuhteiden ja laadukkaan kaupunkiympäristön kehittämiseen riittää. Innostunut ja aktiivinen raati mm. jalkautuu havainnoimaan ympäristöä ja pääsee myös järjestämään tempauksen liikkumisen teemaviikolla.

Asukasraadissa toimii 12 henkilöä, jotka ovat sitoutuneet raadin toimintaan vuoden 2021 loppuun asti. Tapaamiset järjestetään rajoitukset huomioiden verkossa ja ulkona.

 

Kotkan osallistuvan budjetoinnin kokeilu 2021

Kotkan kaupungin ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu on käynnissä ja saimme ideavaiheessa lähes 300 ideaa! Kaupungin asiantuntijat vastaavat parhaillaan kaikkiin ideoihin ja päivitämme vastauksia verkkosivuille.

Kolmelle alueelle eli Karhulalle, Kotkansaarelle ja Länsi-Kotkalle sekä vielä koko Kotkalle on varattu kullekin 15 000 euron budjetit ja nyt asukkaat pääsevät ideoimaan, miten nuo rahat, yhteensä 60 000 euroa käytetään. Ideoiden on tarkoitus lisätä asukkaiden hyvinvointia ja yhdessä tekemistä sekä parantaa ja kehittää asuin- ja elinympäristöä.

Ideoita arvioidaan kaupungin eri vastuualueilla ja sitten niistä jatkojalostetaan äänestysehdotuksia hintoineen työpajoissa yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden kesken.

Lopuksi äänestetään ja äänestyksen voittaneet ideat, jotka mahtuvat tuohon 15 000 euron budjettiin, toteutetaan.

Eikö ole hienoa? Eli nyt on sinun vuorosi päättää!

Lisätietoa osallistuvan budjetoinnin prosessista löydät omalta sivustoltaan https://www.kotka.fi/kotkan-kaupunki/meian-kotka-sinun-vuorosi-paattaa/

Osallisuusohjelma

Kotkan ensimmäinen osallisuusohjelma hyväksytty.

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kotkan osallisuusohjelman vuosille 2021-2025 kokouksessaan 14.2.
Osallisuusohjelman toimenpiteisiin liittyvä työsuunnitelma vuodelle 2021 on valmistelussa ja alkuvuoden aikana on tarkoitus käynnistää Kotkan ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu.

Kokeilusta tiedotetaan lisää kaupungin verkkosivuilla helmikuun aikana.

Kotkan kaupungin osallisuusohjelma

Miten Kotkassa voi osallistua ja vaikuttaa?

Kotka järjestää asukkailleen tilaisuuksia ajankohtaisiin asioihin liittyen. Tiedotamme tilaisuuksista:

  • kaupungin verkkosivuilla
  • Facebook-sivuilla
  • Twitter-tilillä
  • Instagram-tilillä
  • YouTube-palvelussa

Osallisuuskysely

Kaikille kotkalaisille suunnattu osallisuuskysely toteutettiin syksyllä 2019.

Kyselyn tuloksia on esitelty mm. neljässä asukastilaisuudessa, vammaisneuvostossa, ikäihmisten neuvostossa, elinvoimalautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Osallisuussuunnitelma tulee päätöksentekoon alkusyksystä.

Kotkan osallisuuskyselyn 2019 tulokset

Kyselyn jakelu oli laaja ja siihen vastasi 1 027 kotkalaista. Vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä ja aktiivisimpia vastaajia olivat 31-60 -vuotiaat naiset. Kotkan kaikista postinumeroalueista saatiin vastauksia, mutta eniten vastattiin Kotkansaarella ja Karhulan keskustassa.

Kaupungin toiminnoista vastaajia kiinnostivat eniten tapahtumat, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, joukkoliikenne sekä kadut, puisto ja kunnossapito. Lähes 84%:a vastaajista kaupungin tapahtumat, uutiset tai palvelut kiinnostivat kohtalaisesti tai paljon.

Kyselyssä tiedusteltiin millä tavalla asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioihin. Vastaukset vaihtelivat ikäryhmittäin, mutta esiin nousivat osallistuminen mobiilisovelluksen kautta, palautteen antaminen sähköisen järjestelmän kautta, kyselyihin vastaaminen, osallistuminen tapahtumiin ja äänestäminen kuntavaaleissa.

Tärkeimpänä osallistumisessa koettiin se, että asukkaat saisivat tiedon osallistumismahdollisuuksistaan juuri heille sopivalla tavalla. Kysyttäessä tavoista, joilla asukkaat toivoisivat heille viestittävän, vaihtelivat ikäryhmittäin. Nuorilla korostuivat erilaiset somekanavat, muissa ikäryhmissä nousivat esiin ilmoittelu Facebookin kautta tai verkkosivuilla, mutta myös ilmoitukset ilmaisjakelulehdissä.

Suurimpana esteenä osallistumiselle nähtiin ajan puute. Toiseksi suurin este oli kokemus siitä, ettei osallistumisella ole väliä. Vuorovaikutustilaisuuksien palautteessa selvisi kokemus asukkaiden pettymyksestä siitä, että ovat vastanneet kyselyyn ja sillä ei ole ollut mitään merkitystä. Tähän asiaan panostetaan myös osallisuussuunnitelman laatimisesta. Suunnitelmassa tuodaan esiin ne keinot, joilla voidaan varmistaa, että asukas saa tiedon miten hänen osallistumisensa on vaikuttanut asiaan. On varmistettava, että myös kaupungin palautejärjestelmä toimii.

Valtuusto verkossa

Kotkan kaupunginvaltuuston kokoukset on striimattu suorina lähetyksinä vuoden 2016 alusta lähtien.

Seuraa kokouksia

Samasta osoitteesta löytyvät myös tallenteet aikaisemmista valtuuston kokouksista.

KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSENET

Valtuuston kokoukset

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kokousaikataulusta voit helposti tarkastaa, koska seuraavaksi kannattaa olla livelähetyksen äärellä.

Kokousaikataulu

Kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa.

Pöytäkirja- ja esityslistahaku

Tule vapaaehtoiseksi!

Vapaaehtoistyöllä tehdään yhdessä kotkalaisille parempi arki!

Olet tervetullut vapaaehtoistoimintaan omilla tiedoillasi, taidoillasi ja elämänkokemuksellasi varustettuna. Saat aina tarvittavan koulutuksen tai perehdytyksen ja tukea vapaaehtoistehtävien hoitamiseksi.

LISÄTIETOJA VAPAAEHTOISTYÖSTÄ

Voit tulla vapaaehtoistehtäviin kertaluonteisesti, mutta joissain tehtävissä voidaan vaatia pidempiaikaisempaakin sitoutumista. Erilaisia vapaaehtoistehtäviä löytyy eri puolilta kaupunkia ja tavoitteena on, että kotkalaiset vapaaehtoiset löytäisivät juuri itselleen sopivan tavan tehdä hyvää.

Avoinna olevia vapaaehtoistehtäviä