Liikunnan koordinointi

Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen liikunta sisältää liikuntaneuvonnan, liikunnanohjauksen ja sovelletun liikunnan sekä testausaseman toiminnan. Liikuntaryhmät ja liikuntaneuvonta ovat maksuttomia.

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on yksilöllistä ja tarkoitettu kaikille kotkalaisille vauvasta vaariin. Liikuntaneuvontaa toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

Liikuntaneuvojilta saat tukea ja neuvontaa liikunnallisen sekä terveellisen elämäntavan löytämisessä ja tietoa Kotkassa olevista liikuntamahdollisuuksista. Liikuntaneuvontaa saa myös etänä.

Liikuntaneuvojien tehtävät on jaettu ikäryhmittäin, Suville saa ohjata lapsia ja nuoria, Siirille työikäisiä ja Mirkalle ikääntyviä vähän liikkuvia tai liikunnan aloittamiseen tukea tarvitsevia.

Monenlaista liikuntaa toteutetaan ympäri kaupunkia eri liikuntapaikoilla. Syksystä kevääseen toiminta on pääsääntöisesti sisätiloissa, kesällä järjestetään toimintaa ulkona, kuten puistoissa ja pihoilla.

Sovellettu liikunta

Sovellettu liikunta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi on haastavaa osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunnassa tarvitaan enemmän soveltamista ja erityisosaamista.

Sovelletun liikunnan tavoitteena on tarjota esteettömiä, monipuolisia, yhdenvertaisia, laadukkaita ja innostavia liikuntapalveluja kaikenikäisille.

Erityisliikuntakortti

Pitkäaikaissairailla ja vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus anoa erityisliikuntakorttia uimahallille,  päivitetyt kriteerit löytyvät  https://www.kotka.fi/hyvinvointi/liikunnan-koordinointi/erityisliikuntakortti/

Kaikukortti

Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen Kaikukortin myöntää liikuntakoordinaattori.

Tutustu Kaiku-korttiin!

Liikuntaa.fi – hyvinvointia kaikille

Liikuntaa.fi – Hyvinvointia kaikille -sivustolta löydät kootusti terveysliikuntaa ja hyvinvointia sekä huippu-urheilua edistävät alueelliset ja paikalliset strategia-asiakirjat ja toimenpideohjelmat.

Liikuntaa.fi – Hyvinvointia kaikille

Kotkan kaupungin Liikuntapalvelut