Uima-altaat

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö valvoo Kotkassa ja Pyhtäällä yleisten uima-allastilojen hygieenisyyttä ja allasveden laatua. Uima-allastilojen asianmukaisuus arvioidaan valvontasuunnitelman mukaisesti tehtävillä tarkastuskäynneillä. Veden laadun valvonta tapahtuu puolestaan säännöllisesti otettavilla valvontatutkimusnäytteillä. Toiminnanharjoittajien velvollisuutena on pitää allasvesitulokset asiakkaiden nähtävillä toimipaikassa.

Valvonta-alueella yleisiä uima-altaita Kotkassa ovat  Kotkan uimala Katariina ja sen yhteydessä toimiva maauimala, Karhulan uimahalli, Karhuvuorikoti ja Katariinan kampus sekä Pyhtäällä Aeronautica Arena.

Lisätietoja:

STM:N ASETUS UIMAHALLIEN JA KYLPYLÖIDEN ALLASVESIEN LAATUVAATIMUKSISTA JA VALVONTATUTKIMUKSISTA