Uima-altaat

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö valvoo Kotkassa ja Pyhtäällä yleisten uima-allastilojen hygieenisyyttä ja allasveden laatua. Uima-allastilojen asianmukaisuus arvioidaan valvontasuunnitelman mukaisesti tehtävillä tarkastuskäynneillä. Veden laadun valvonta tapahtuu puolestaan säännöllisesti otettavilla valvontatutkimusnäytteillä. Toiminnanharjoittajien velvollisuutena on pitää allasvesitulokset asiakkaiden nähtävillä toimipaikassa.

Valvonta-alueella yleisiä uima-altaita ovat Katariinan uimala, Karhulan uimahalli, Karhuvuorikoti, Katariinan kampus ja Villa Eskola.

Lisätietoja:

STM:n asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista