Asiantuntija­tehtävät

Kymenlaakson museon rakennustutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitystä Kymenlaakson rakennetun ympäristön historiallisista, esteettisistä ja rakennusteknillisistä merkityksistä ja arvoista.

Rakennusperinnön vaaliminen on yhteistyötä, jossa museo toteuttaa tehtäväänsä rakennushistoriallisia arvoja esiintuovana ja rakennussuojelua edistävänä antikvaarisena asiantuntijana. Yhteistyö tapahtuu pääasiassa Museoviraston, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY -keskus), Kymenlaakson liiton ja kuntien (7 kpl) kanssa. Yhteistyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa on noussut myös tärkeälle sijalle. Luonnollisesti yritykset, yhteisöt ja yksityiset rakennusten omistajat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita.

Kulttuuriympäristön vaaliminen

Museovirasto ja Kymenlaakson museo ovat tehneet sopimuksen, jossa on sovittu yhteistyöstä kulttuuriympäristöjen vaalimisesta ja työnjaosta. Rakennusperinnön osalta Kymenlaakson museon tehtäviin kuuluu kulttuuriperinnön yhteiskunnallisen painoarvon lisääminen osallistumalla erityisesti maakunnalliseen kehittämistoimintaan ja sidosryhmäyhteistyöhön. Toiminnan perusta on edistää rakennusperinnön tutkimusta ja sen avoimuutta ja saavutettavuutta. Maakuntamuseo huolehtii alueen kulttuuriympäristön inventoinnista ja dokumentoinnista ja niiden kehittämisestä.

Kymenlaakson museo seuraa ja edistää valtakunnallisten suojelutavoitteiden ja -ohjelmien toteutumista yhdessä Museoviraston kanssa. Maakuntamuseo seuraa toiminta-alueensa maankäytön suunnittelua ja vastaa maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Museo osallistuu kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön suojeluun ja pyrkii lisäämään valistus- ja opetustoimintaa.

Maakuntamuseo huolehtii rakennusperintöön liittyvästä korjausrakentamisen neuvonnasta ja seurannasta toimialueellaan. Museovirasto huolehtii kirkkojen, valtion omistamien rakennusten ja rakennussuojelulailla suojellun rakennusperinnön korjausrakentamisen ohjauksesta. Työnjaosta voidaan sopia tapauksittain erikseen Museoviraston kanssa.

Maakuntamuseo vastaa Museoviraston jakamien entistämisavustusten (valvottavat kohteet sovitaan vuosittain) ja ympäristöhallinnon määrärahasta myönnettävien avustusten valvonnasta ja ohjauksesta. Avustusten jaossa kuullaan maakuntamuseota.