Asiantuntija- ja viranomaistehtävät

Kymenlaakson museon rakennustutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitystä Kymenlaakson rakennetun ympäristön historiallisista, esteettisistä ja rakennusteknillisistä merkityksistä ja arvoista.

Rakennusperinnön vaaliminen on yhteistyötä, jossa museo toteuttaa tehtäväänsä rakennushistoriallisia arvoja esiintuovana ja rakennussuojelua edistävänä asiantuntijana. Museon yhteistyökumppaneita ovat mm. eri viranomaistahot, kunnat, oppilaitokset, yhdistykset ja yksityishenkilöt.

Alueellisena vastuumuseona Kymenlaakson museo seuraa alueensa maankäytön suunnittelua ja vastaa kaavoitukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Museo osallistuu Kymenlaakson kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön suojeluun ja pyrkii lisäämään valistus- ja opetustoimintaa.

Kymenlaakson museo huolehtii rakennusperintöön liittyvästä korjausrakentamisen neuvonnasta ja seurannasta toimialueellaan. Museovirasto puolestaan huolehtii kirkkojen, valtion omistamien rakennusten ja rakennussuojelulailla suojellun rakennusperinnön korjausrakentamisen ohjauksesta.