Kestävän liikkumisen Kotka

Kotkan kaupunkistrategiassa Kotka 2025 linjattiin, että Kotkan kaupungin yksi strateginen kärki on upean elinympäristön Kotka. Tavoitteena on kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävää kehitystä ja lisää vetovoimaa. Yhtenä keskeisimpänä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki päätti laatia kestävän liikkumisen ohjelman kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi.

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelman 23.9.2019. Jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen edistämistavoitteiden lisäksi ohjelmassa esitetään kaupungin kestävän liikkumisen visio vuoteen 2030. Samalla sillä edistetään tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki samaan tavoitevuoteen mennessä.

Mitä on kestävä liikkuminen?

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Useimmiten sillä tarkoitetaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Pääasiassa kestävä liikkuminen viittaa henkilöliikenteeseen, ei siis tavaraliikenteeseen. Kestävä liikkuminen ei siis tarkoita pelkästään vähäpäästöistä liikkumista, vaan siinä huomioidaan kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

Kestävän liikkumisen Kotka 9.9.2019 (pdf, 3 MB)