Asiasanat: koulumatka

 • Waltti-koulumatkatukiliput toisen asteen opiskelijoille

  Oppivelvollisuuslaki uudistui 1.8.2021 siten, että toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat syntyneet 2004 tai sen jälkeen JA ovat…

 • Ekaluokkalainen ylittämässä suojatietä kouluun saattajan kanssa.
  09.08.2021

  Koulut alkavat keskiviikkona – hellitä kaasujalkaa!

  Koulut alkavat Kotkassa keskiviikkona 11. elokuuta. Heti ensimmäisenä koulupäivänä halutaan kiinnittää huomiota lasten koulumatkan turvallisuuteen. Kaupungin ja yhteistyötahojen järjestämä suojatietempaus…

 • Turvallinen suojatyön ylitys
  12.08.2020

  Koulut alkavat – oletko valmis?

  Koululaiset palasivat katukuvaan keskiviikkona 12. elokuuta, kun syyslukukausi alkoi. Tämä näkyy myös liikenteessä, jossa on nyt oltava erityisen tarkkana pienten…

 • Bussi Karhulassa
  08.05.2020

  Bussiliikenne palaa kouluvuoden aikatauluihin 14.5.

  Kotkan ja Haminan kaupungit ja Pyhtään kunta ovat päättäneet, että seudun bussiliikenne palaa normaaliin kouluvuoden ja koulupäivien ajan liikennöintiin 14.5….

 • Kuvassa on Sibeliuksenpuiston leikkipaikan bussi matkustajineen.

  Kestävän liikkumisen Kotka

  Kotkan kaupunkistrategiassa Kotka 2025 linjattiin, että Kotkan kaupungin yksi strateginen kärki on upean elinympäristön Kotka. Tavoitteena on kaupunkiympäristö, joka helpottaa…

 • Myöntämis­periaatteet

  Tukipalveluiden suunnittelija päättää kuljetusten myöntämisestä perusopetuslain ja opetustoimen tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on vahvistanut päivitetyt koulukuljetusperiaatteet. Periaatteet…

 • Järjestämis­periaatteet

  Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai erikoistapauksissa. Omavastuumatkana oppilas velvoitetaan kulkemaan…

 • Kuvassa punainen puhelimen luuri

  UKK – Waltti-kortti

  Kotkassa myytävän bussikortin nimi on Waltti-kortti. Tällä sivulla olevat kysymykset ja vastaukset koskevat vain Waltti-korttia, ei Waltti-mobiilin tuotteita.   ASIOI…

 • Koulumatkat

  Perusopetuslain 32§:ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki on velvollinen järjestämään oppilaille koulukuljetuksen. Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta…