Haja-asutuksen jätevesien käsittely­vaatimuksista poikkeaminen

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeuslupaa tulee hakea Kotkan kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksiköltä, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Poikkeuslupa myönnetään korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Alla löydät poikkeusluvan hakemuslomakkeet. Hakemuksen käsittelystä peritään Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 120 € (hyväksytty ympäristölautakunnassa 10.3.2022 § 21).