Taajamametsät

Luonnonmukainen taajamametsä tarjoaa tiiviin asutuksen tuntumassa mahdollisuuden päivittäiseen virkistäytymiseen.
Metsä suojaa tuulelta, melulta, pölyltä ja epäpuhtauksilta. Metsät luovat viihtyisyyttä, korostavat paikallista omaleimaisuutta ja tuovat luonnonläheisyyttä.
Rakennettuihin puistoihin verrattuna taajamametsissä on luonnontuntu, joka syntyy luonnonmukaisesta pohjakasvillisuudesta ja luontaisista pensaista sekä metsän eläimistöstä.

Taajamametsien hoito

Taajamametsien hoito on talousmetsiin verrattuna huomattavasti aktiivisempaa.
Metsien hoidossa otetaan asukkaiden ulkoilutarpeet ja ympäristön
viihtyisyyden vaatimukset korostetusti huomioon.

Taajamametsät jaetaan neljään eri hoitoluokkaan: C1, C2, C3 ja C4 hoidon intensiivisyydestä ja laadusta riippuen.
Kotkan alueella on taajamametsiä yhteensä n. 1200 ha, joissa vuosittain tehdään toimenpiteitä noin 30 hehtaarilla.
Hoitoluokittain alueet jakautuvat seuraavasti:
C1 n. 30 ha (lähimetsät)
C2 n. 237 ha (ulkoilu ja virkistysalueet)
C3 n. 738 ha (suojametsät)
C4 n. 197 ha (metsät)