Talous

Tilinpäätös, arviointikertomus, henkilöstökertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan hyväksynnästä vastaavan toimielimen käsittelyn jälkeen.
Konsernitasoinen tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Seuraavan vuoden talousarvio julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Talousarvio sisältää  taloussuunnitelman kolmelle vuodelle. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuukausittain julkaistava rahoitusraportti kertoo Kotkan kaupungin rahoitustilanteen kehityksen.

Alla julkaistavat talousdokumentit. Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa.

Julkaistavat talousdokumentit