Tervetuloa peruskouluun

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä lapsella on oikeus koulunkäyntiin. Oppivelvollisuus alkaa lapsella yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Koulunkäynnin lapsi aloittaa kyseisen vuoden syksyllä, kun koulun lukuvuosi käynnistyy.

Kotkan opetustoimi postittaa koulutulokkaille oppivelvollisuuden alkamisvuoden keväällä oppivelvollisuusilmotuksen, josta käy ilmi oppilaan lähikoulu.

Syksyllä 2022 koulunsa aloittavat vuonna 2015 syntyneet lapset sekä ne vuonna 2014 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella. Oppivelvollisuusilmoitukset ja lähikouluosoitukset postitetaan koulutulokkaille viikolla 4. Mukana on ohjeet, joiden mukaan huoltajat ilmoittavat lapsensa oppilaan lähikouluun ke 16.2.2022 mennessä. Jos oppivelvollisuusilmoitusta ei tule, asiaa voi tiedustella Opetustoimesta tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolaselta, puh. 040 707 6981 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi. Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta saa tarvittaessa opetustoimesta ja kouluilta.

Kaksikieliseen opetukseen lukuvuodelle 2022-2023 on oma hakulomakkeensa. Lue lisää kaksikielisestä opetuksesta täältä.

Muutto Kotkaan

Perheen muuttaessa Kotkaan opetustoimi määrittelee lapsellesi lähikoulun. Lähikoulun määrittämistä varten toimita seuraavat opetustoimen hallintoon. Voit lähettää tiedot myös sähköpostitse osoitteeseen opetustoimi[at)kotka.fi, mutta käytä tällöin suojattua sähköpostilähetystä osoitteessa https://postisalaus.ictkymi.fi/SWM/email2/email/compose

  •  lapsen nimi
  •  lapsen henkilötunnus
  •  osoite, johon lapsi muuttaa Kotkassa
  •  päivämäärä, milloin muutto tapahtuu
  •  koulun aloituspäivä
  •  vuosiluokka, jolle lapsi menee
  • tieto erityisen tuen tarpeesta
  •  huoltajan yhteystiedot
  •  tieto siitä, mistä koulusta ja kunnasta perhe muuttaa Kotkaan

Muutto kesken lukuvuoden Kotkan sisällä tai muuhun kuntaan

Perheen muutosta tulee aina ilmoittaa koululle. Oppilaan muuttaessa Kotkan sisällä, oppilaan lähikoulu määritellään uudestaan.

Mikäli perhe muuttaa pois Kotkasta ennen kuin lapsi ehtii aloittamaan ensimmäisen luokan ja lapselle on jo määritelty lähikoulu, pyydetään muutosta ilmoittamaan siihen kouluun, johon oppilas on saanut lähikoulupäätöksen.

Haku toissijaiseen kouluun

Huoltaja voi halutessaan hakea oppilaalle paikkaa muusta kuin asuinosoitteen mukaisesta lähikoulusta. Hakemus toissijaiseen kouluun toimitetaan siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaisesta koulupaikasta päättää kyseisen koulun rehtori.

Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.

Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuihin.

Koulunkäyntioikeus Kotkan kouluun vieraan kunnan oppilaalle

Muut kuin Kotkassa asuvat oppilaat voivat hakea koulupaikkaa kotkalaisesta koulusta. Hakemus toimitetaan sen koulun rehtorille, josta paikkaa haetaan ja rehtori toimittaa hakemuksen edelleen opetustoimenjohtajalle päätöstä varten. Jokainen hakemus käsitellään yksittäin ja päätökset tehdään pääsääntöisesti koskien yhtä lukuvuotta kerrallaan. Hakemus on siis toimitettava lukuvuosittain uudelleen, eikä aiempi myönteinen päätös takaa myönteistä päätöstä jatkossa.