Nyt myös kennotehdas suunnitteilla Kotkaan – seudun rooli Suomen akkuklusterin kehittämisessä vahvistuu entisestään

Julkaistu 12.04.2023

Suomen Malmijalostus on allekirjoittanut potentiaalisen kumppanin kanssa aiesopimuksen kennotehdashankkeesta Kotkaan.
Seuraavaksi Suomen Malmijalostuksen akkuliiketoiminnan hankeyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy aloittaa valmistautumisen kennotehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Suomen akkustrategian tavoitteena on kehittää akkuteollisuuden koko arvoketjun kattava toiminta Suomeen, ja tähän tavoitteeseen Kotka-Haminan seutu on vastaamassa. Aikaisemmin on tiedotettu pCAM- ja CAM-hankkeista ja myös anodimateriaalin kehittämiseen tähtäävistä suunnitelmista. Tämän päivän uutinen kennotehdashankkeesta vahvistaa entisestään Kotka-Haminan seudun roolia Suomen akkustrategian keskeisenä toimijana.

”Kotka on satsannut määrätietoisesti voimavaroja akkuteollisuuden edellytysten luomiseen. On hienoa, että olemme kaupunkina ja seutuna kiinnostava alue tulevaisuuden energiaratkaisujen globaalissa kilpailussa. Kennotehdas­hanke osoittaa, että olemme edenneet oikeaan suuntaan, ja alue kiinnostaa suuresti energia-alan toimijoita. Olemme myös ottaneet konkreettisen askeleen kohti tehdashankkeen mahdollistamista solmimalla Finnish Battery Chemicalsin kanssa aiesopimuksen noin 140 hehtaarin alueesta, jolle kennotehdasta kehitetään. Keltakalliolla tapahtunut maanhankinta ja kaavoitustyö tuottavat hedelmää ja mahdollistavat kaupungin sekä seudun kehittymisen positiiviseen suuntaan. Luotamme kehityskumppaneihimme niin, että luonto- ja ympäristöarvot sekä muut seikat tulevat tarkastelluiksi perusteellisella tavalla”, toteaa Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

”Vaalikeskusteluissa vallitsi kaikkien puolueiden kesken yksimielisyys siitä, että Suomi tarvitsee talouskasvua. Tähän tarpeeseen tuhansia työpaikkoja tuova akkuteollisuus vastaa, ja toivon, että myös tuleva Suomen hallitus panostaa akkuteollisuuden kehittämiseen yritysten toimintaedellytyksiä tukevalla hallitusohjelmalla ja teollisuuspolitiikalla”, sanoo Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin toimitusjohtaja David Lindström ja kiittää kaikkia tähänastisen kehityksen mahdollistaneita osapuolia.

Akkuteollisuus vahvistaa merkittävällä tavalla Kotka-Haminan seudun elinvoimaa. Julkisuudessa olleiden hankkeiden, kennotehdas mukaan luettuna, työllistämisvaikutusten on arvioitu olevan yli 10 000 henkilöä, joista muutama tuhat suoraan ko. tehtaissa.
Hankkeet mahdollistavat osaltaan valoisan tulevaisuuden seudulle ja ne viedään eteenpäin kiinteässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, ympäristöarvoja ja kaikkia muita intressejä kunnioittaen.