Esiopetuksen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto
Oppilashuolto on Kotkassa osa esiopetuksen toimintaa. Se toteutuu pääosin ennaltaehkäisevänä ja yhteisöllisenä toimintana. Oppilashuoltotyössä esiopetuksen henkilökunta seuraa, arvioi ja kehittää esiopetusyhteisön ja -ryhmien hyvinvointia. Yleisen hyvinvoinnin tukemiseksi toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia, vahvistetaan ryhmän ystävätaitoja ja kehitetään osallisuuden mahdollisuuksia. Samalla huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Lasten ja huoltajien osallisuus on olennaista yhteisöllisessä oppilashuollossa ja se vahvistaa hyvinvointia.

Yksilökohtainen oppilashuolto
Yhteisöllisen oppilashuollon lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistetään aina esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajan kanssa yhteistyössä. Oppilashuollon työntekijöitä ovat koulun kuraattori, neuvolan terveydenhoitaja tai perhepalveluiden psykologi. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Lapsen toivomukset ja mielipiteet huomioidaan häntä koskevissa ratkaisuissa iän, kehitystason ja muiden edellytysten mukaisesti. Oppilashuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä.

Toimi näin

Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Huoltaja voi olla yhteydessä oman esiopetusyksikön henkilökuntaan ja kertoa lapseen liittyvästä huolesta. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistetään aina esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajan kanssa yhteistyössä.

Oppilashuollon työntekijöitä ovat koulun kuraattori, neuvolan terveydenhoitaja tai perhepalveluiden psykologi.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat