Rakennusperintö

Kymenlaakson museo kerää ja välittää tietoa kymenlaaksolaisesta rakennuskulttuurista. Tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolinen ja historiallisesti kattava tietoaineisto alueen rakennusperinnön ominaispiirteiden säilyttämisen turvaamiseksi.

Museo vastaa alueensa maankäyttöön liittyvistä museoalan asiantuntijatehtävistä ja on yhteistyössä aluehallinnon ja kuntien kanssa. Kymenlaakson museon tehtäviin kuuluvat muun muassa lausuntojen antaminen kaavoitus- ja rakennushankkeisiin, purkulupahakemuksiin sekä suojeltujen rakennuksien restaurointi- ja korjausprojekteihin.

Kymenlaakson museoon voi olla yhteydessä, kun tarvitsee tietoa rakennusten kulttuurihistoriasta, rakennussuojelusta ja neuvoja säilyttävistä korjaustavoista. Museo antaa myös ohjeita kulttuurihistoriallisin perusten myönnettävistä avustuksista ja valvoo niiden käyttöä.