Hyvinvoinnin koordinointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikki kunnan eri toimialat. Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit. Kunnan ylin johto eli kunnanvaltuusto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valtuusto velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan. Kunnanvaltuuston tehtävänä on myös varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja vastuista sovitaan selkeästi.

Kunnan tulee raportoida valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja valmistettava vähintään kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.

Alla olevista linkeistä avautuu vuosiraportit.

Alla olevista linkeistä avautuu valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointisuunnitelma, joka pitää sisällään kertomusosan, suunnitelmaosan ja kuntakortin sekä välitavoitteet 2022-2023.

Vuosikatsaukset

Aikaisemmat hyvinvointikertomukset ja raportit