Hyvinvointi­kertomus

Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikki kunnan eri toimialat. Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit. Kunnan ylin johto eli kunnanvaltuusto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valtuusto velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan. Kunnanvaltuuston tehtävänä on myös varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja vastuista sovitaan selkeästi.

Kotkan kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020

Alla olevasta linkistä avautuu katsaus tieliikenteen onnettomuuksiin Kotkan alueella (PDF-tiedosto):

Katsaus tieliikenteen onnettomuuksiin

VALTUUSTOKAUDEN RAPORTTI 2017-2020

FinSote 2018 infograafit

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus Finsoten avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja aluettain.  Valtakunnallisen FinSote-tutkimuksen yhteydessä Kotka tilasi vielä oman kuntakohtaisen tutkimuksensa syksyllä 2018.

Hyvinvointi

81 % kotkalaisista on tyytyväisiä asuinalueen oloihin
51 % naisista ja 58 % miehistä kokee olevansa onnellisia
69 % kotkalaisista yli 55-vuotiaista käyttää internettiä sähköiseen asiointiin

Hyvinvoinnin infograafi

Terveys

20 – 54 v. 25 % kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. (koko Suomi 25 %)
55 – 74 v. 47 % kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. (koko Suomi 38 %)
Yli 75-vuotiaista 55 % kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. (koko Suomi 58 %)

Terveyden infograafi

Elintavat

Yli 20-vuotiaista kotkalaisista 22 % liikkuu aktiivisesti (koko Suomi 24 %)
Kotkalaisista 20 – 54 -vuotiaista joka toinen on ylipainoinen (koko Suomi 25 %)

Elintavat infograafi

Työ- ja toimintakyky

40 % 55 – 74 vuotiaista kotkalaisista kokee työkykynsä heikentyneen (koko Suomi 60 %)
Kotkalaiset näyttäisi olevan valtakunnallista keskivertoa huonokuntoisempia

Työ- ja toimintakyky infograafi

Terveyden edistäminen

Kotkalaisista 43 % on saanut influenssa rokotteen viimeisen vuoden aikana (koko Suomi 36 %)

60 % kotkalaisilta on terveyden ammattilainen mitannut verenpaineen (koko Suomi 55 %)

Terveyden edistäminen

Aikaisemmat hyvinvointikertomukset

Vuosikatsauksen esite 2020

Vuosikatsauksen esite 2019

Vuosikatsauksen esite 2018

Vuosikatsauksen esite 2017

Vuosikatsauksen esite 2016

Kotkan kaupungin vuosittainen hyvinvointikertomus 2019 ja suunnitelma 2020

Hyvinvointikertomuksen raportti 2016

Hyvinvoiva Kotka -ohjelma 2019 – 2025

Katsaus valtuustokauteen 2013 – 2016