Iltapäivätoiminta

aamu- ja iltapäivätoiminnan noppalogo

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa sekä osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.

Päivittäinen iltapäivätoiminta on tarkoitettu pääosin 1.-2.-luokkien oppilaille ja muiden vuosiluokkien osalta erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestävät Kotkassa Kotkan kaupunki, Kotka-Kymin seurakunta ja Kotka Svenska Samskola.

Kunta vastaa toiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta.

Jokaisessa toimintapisteessä on oma toimintasuunnitelmansa. Iltapäivätoiminta voi sisältää esimerkiksi liikuntaa, leikkiä, ulkoilua, pelejä, retkiä, juhlia, askartelua, ilmaisua, musiikkia ja kokkailua. Ryhmässä annetaan lapsille mahdollisuus läksyjen tekoon, mutta lopullinen vastuu lasten läksyistä on lapsella ja vanhemmilla. Iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala. Toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 12.00 – 16.00 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina eikä lukukausien päättäjäispäivinä. Syksyllä ja keväällä järjestetään yksi yhteinen koulutuspäivä kaikille iltapäivätoiminnan ohjaajille, jolloin ryhmät on suljettu. Tästä ilmoitetaan huoltajille etukäteen.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Mikäli ryhmissä on tilaa, ovat toimintaa tervetulleita myös muiden luokkien oppilaat. Tällä hetkellä Kotkassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Toimintaa järjestetään arkipäivisin perusopetuksen työvuoden aikana pääsääntöisesti klo 12-16. Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina, eikä joulu- ja kevätjuhlapäivinä.

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan ryhmässä välipala ja toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Kotkassa iltapäivätoimintaa järjestetään sekä opetustoimen omana toimintana, että avustettuna toimintana.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat