Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

Esioppilaan tarvitsema esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus pyritään järjestämään välittömästi esiopetukseen liittyvänä.

Toimi näin

Tee sähköinen varhaiskasvatushakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, hae hoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä eteenpäin. Tee erillinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön, uutta varhaiskasvatushakemusta sinun ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa ota yhteys varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta, peritään korkein maksu.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat