Yleisen alueen lohkominen

Koronan vuoksi toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat asioida mittaus- ja kiinteistötoimessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen mittaus- ja kiinteistötoimen henkilökunnan kanssa.

Asemakaavan mukaisia yleisiä alueita ovat katu-, puisto-, tori-, urheilu-, retkeily-, loma-, vaara-, erityis- ja vesialueet. Yleiset alueet muodostetaan kiinteistöiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Kadut ja puistot muodostavat suurimman osan yleisistä alueista. Toimitus tulee vireille yleensä kaupungin hakemuksesta. Kaupunki saa ensimmäisen asemakaavan mukaiset katualueet omistukseensa suoraan yleisen alueen lohkomisen perusteella.

Toimituksessa määritetään katualueen rajat ja rakennetaan tarkoituksenmukaisiksi katsottavat rajamerkit.

Yleisen alueen lohkomiskustannukset maksaa kaupunki.