Asumisen tuet, lainat ja avustukset

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä valtion tukeman asuntolainoituksen määrästä ja painotuksista. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA osoittaa näiden perusteiden mukaan lainavaltuudet ja määrärahat uustuotantoa, perusparannusta ja hankintaa varten. Lisäksi ARA hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen.

Valtion varoista myönnetään myös asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuslajista riippuen avustuksen myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori.

Lisätietoa ARAn ajankohtaisista rahoitus- ja avustusmuodoista löytyy ARAn nettisivuilta.