Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta

Yleiset tupakointikiellot

Tupakointi on tupakkalain (549/2016) nojalla kiellettyä yleisessä käytössä olevissa rakennuksissa ja kulkuneuvoissa, ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan, päiväkotien, esi- ja perusopetusta sekä ammatillista tai lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten ulkoalueilla. Kielto koskee myös esimerkiksi sähkösavuketta ja osittain  myös savuttomia tupakkatuotteita.

Savuttomissa ravitsemisliikkeissä tulee olla esillä tupakointikieltomerkintä sekä opaste mahdolliseen tupakointitilaan.

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö valvoo yleisiä tupakointikieltoja muun valvonnan yhteydessä ja valitusten perusteella. Valvonnasta ei peritä maksua.

Asuntoyhteisöjen tupakointikiellot

Tupakkalain (549/2016) mukaan asuntoyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö voi  kieltää tupakoinnin myös asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa, rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Asuntoyhtiön on lisäksi mahdollista hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Viranomaiskieltojen hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Huoneistojen omistajia ja täysi-ikäisiä haltijoita on kuultava. Taloyhtiön on toimitettava ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköön hakemus liitteineen tupakointikiellon määräämiseksi. Valvontayksikkö kuulee tarvittaessa uudestaan asianosaisia sekä arvioi onko tupakansavun kulkeutuminen mahdollista tavanomaisissa olosuhteissa. Arviointi tehdään pääsääntöisesti hakemuksen ja liitteiden perusteella. Tarvittaessa pyydetään lisäselvityksiä tai käydään tarkastamassa tilanne paikan päällä.

Ympäristölautakunta määrää tupakointikiellon hakemuksessa mainituille alueille mikäli niistä on mahdollista muutoin kuin vain poikkeuksellisesti, esimerkiksi rakenteiden kautta, kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toisen huoneiston käytössä oleviin ulkotiloihin tai toisen huoneiston sisätiloihin eikä savun kulkeutumista voida estää kohtuullisin kustannuksin tehtävillä korjaustoimenpiteillä. Käsittelyn päätteeksi tupakointikielto annetaan tiedoksi hakijalle, heille joita päätös koskee sekä yleisesti. Kunta valvoo tupakointikieltojen toteutumista.

Tupakointikieltohakemuksen käsittelystä peritään maksu käytetyn työajan ja muiden mahdollisesti aiheutuneiden kulujen mukaan.

Valvira tupakointikiellot ja -rajoitukset