Toimintamalli ja menettelytavat

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen edellyttää etukäteen sovittuja toimintatapoja, -ohjeita ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Kaikilla heistä on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien selvittelyssä ja ratkaisemisessa.

Sisäilma-asioihin tarttumisen toimintamallia päivitettiin loppuvuodesta 2023. Uudessa toimintatavassa on vahvistettu vastuunjaon selkeyttä sisäilmakysymyksissä, tiedottamisen roolia sekä avoimuutta. Koulukiinteistöjen osalta avoimuuteen pyritään mm. kutsumalla huoltajien edustaja kohdekohtaiseen sisäilmaryhmään.

Sisäilmaongelmat aiheuttavat helposti huolta omasta tai läheisten terveydestä. Nopea ja tehokas tiedottaminen, avoimuus, vuorovaikutteinen ote kaikkien tilankäyttäjien kanssa auttavat huolen purkamisessa ja helpottavat sisäilmaan liittyvien haasteiden ratkaisussa.

Oireilupohjainen sisäilmaongelmiin liittyvä selvitystyö käynnistyy silloin, kun esimiehille (mm. yksikön esimies, päiväkodin johtaja, rehtori), kouluterveydenhuollolle tai työterveyteen tulee tieto sisäilmahaitasta. Mikäli koettuun sisäilmahaittaan ei löydy selvää syytä, kokoaa toimitilahallinto tarvittavat tahot kiinteistökatselmukseen.

Mikäli edelleenkään selvää syytä haittaan ei löydy tai tehdyillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta sisäilmastokokemukseen, perustetaan kohteeseen sisäilmaryhmä.