Asiasanat: iltapäiväkerho

  • Toimintamalli ja menettelytavat

    Sisäilmaongelmien ratkaiseminen edellyttää etukäteen sovittuja toimintatapoja, -ohjeita ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Kaikilla heistä on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien…