Digituki

Digituki auttaa digipulmissa

Digituki on tarkoitettu kaikille kotkalaisille. Digitukea tarjoaa yhteistyössä Kotkan kaupunki, alueen järjestöt ja hankkeet sekä vapaaehtoiset digiopastajat.

Digitukijat muodostavat Digituki Kotka -verkoston. Digituki Kotka osa valtakunnallista Digi- ja väestötietoviraston digitukiverkostoa.

TÄÄLTÄ LÖYDÄT DIGITukea

Mitä on digituki?

Digituki auttaa

 • käyttämään älylaitteita
 • asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti
 • ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita

Digitukea monella tavalla

 • etätuki: esimerkiksi puhelintuki, sähköpostituki ja chat-tuki
 • lähituki: esimerkiksi asiointipisteissä ja kirjastoissa tarjottava digituki, vapaaehtoisten vertaistukijoiden eli digiopastajien tarjoama digituki ja kotiin vietävä digituki
 • koulutukset: oppilaitosten, opistojen ja järjestöjen kurssit ja koulutukset

Digitukea kaikille kotkalaisille

 • digituki = neuvontaa, auttamista, opastamista ja opettamista
 • digituki on tarkoitettu kaiken ikäisille kotkalaisille
 • digitukea tarjotaan monessa paikassa Karhulassa, Kotkansaarella ja Länsi-Kotkassa
 • digitukipaikoista löytyy yhteisessä käytössä olevia tietokoneita, tabletteja, tulostimia ja skannereita
 • digitukipaikoista saa henkilökohtaista kasvotusten tapahtuvaa neuvontaa ja apua digipulmissa
 • opastusta ja neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä
 • digitukijan voi kutsua kotikäynnille
 • kotiin on mahdollisuus lainata digilaitteita, esim. läppäri nettiyhteydellä
 • tarjolla on kaiken ikäisille sopivia digitaitoja kehittäviä kursseja
 • digituki on pääosin maksutonta
 • Täältä löydät digitukea -sivulla esitellään alueen digitukitarjonta, esitteitä löytyy mm. kirjastoista ja Ruorista

Digitukea tarjoava taho määrittää itse minkälaista digitukea se tarjoaa. Digituessa noudatetaan Digi- ja väestötietoviraston antamaa eettistä ohjeistusta. Eettiseen ohjeistukseen voit tutustua tästä.

Kansalaisneuvonta – maksutonta neuvontaa julkisten palvelujen käyttäjille

Kansalaisneuvonta on valtakunnallinen neuvontapalvelu. Se on julkisten viranomaispalvelujen käyttäjille eli kaikille kansalaisille tarkoitettu palvelu, jossa autetaan löytämään oikea viranomainen tai sähköinen palvelu asian hoitamiseen.

Kansalaisneuvonnassa voi asioida puhelimitse, sähköisellä lomakkeella ja chatissä. Kansalaisneuvonta ei tarjoa digitukea. Kansalaisneuvonnan verkkosivulle pääset tästä.