Vuokraoikeuden siirto

Kotkan kaupungilla on maanvuokrasopimuksia eri käyttötarkoituksilla olevista tonteista. Vuokraukseen liittyvät ehdot löytyvät allekirjoitetusta maanvuokrasopimuksesta, josta on tehty oma kappale kullekin sopimuksen osapuolelle.

Kaupungin vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen omistajanvaihdoksen yhteydessä tulee tontin uuden haltijan ilmoittaa vuokranantajalle eli kaupungille vuokralaisen vaihtumisesta. Uuden vuokralaisen tulee viipymättä siirron tapahduttua toimittaa Kotkan kaupungin maanhankinnan ja -luovutuksen yksikköön jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta. Lisäksi tulee ilmoittaa kirjallisesti tontinvuokran uusi laskutusosoite laskutuksen sujuvuuden varmistamiseksi. Ilmoitukseen pitää selvästi merkitä päivämäärä, mistä lähtien siirronsaaja vastaa tontin vuokrasta.

Mikäli vuokrasopimuksen mukaan vuokraoikeutta ei saa siirtää toiselle ilman vuokranantajan lupaa, tulee vuokralaisen ennen luovutuskirjan allekirjoittamista ja vuokraoikeuden siirtämistä olla yhteydessä vuokranantajaan.

Ensisijaisesti ilmoitus vuokraoikeuden siirrosta tehdään sähköisen E-lomakkeen kautta. Lomakkeen käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Siirry E-lomakkeelle

Toistaiseksi ilmoituksen vuokraoikeuden siirrosta voit tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen maankaytto@kotka.fi. Sähköpostiviestissä tulee mainita:

  • kohteen kiinteistötunnus ja osoite
  • uusi vuokralainen
  • laskutusosoite ja päivämäärä, mistä lähtien siirronsaaja vastaa tontin vuokrasta (vuokralaskutus alkaa kyseisen kuukauden alusta)

Sähköpostin liitteenä tulee olla luovutuskirja tai muu saannon perusteena oleva asiakirja.

Sinun tulee tämän lisäksi hakea vuokraoikeuden tai sen siirron kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun vuokratontilla olevan rakennuksen kauppakirja tai muu luovutuskirja on allekirjoitettu. Lisätietoja:

Siirry Maanmittauslaitoksen verkkosivuille

Koronan vuoksi toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat asioida maanhankinnan ja -luovutuksen yksikössä paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen henkilökunnan kanssa.