Vuokraoikeuden siirto

Kotkan kaupunki tarjoaa maanvuokraussopimuksia eri käyttötarkoituksilla olevista tonteista. Vuokraukseen liittyvät ehdot voit katsoa allekirjoitetusta maanvuokrasopimuksesta, josta on tehty oma kappale kullekin sopimuksen osapuolelle.

Ilmoittaminen

Kaupungin vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen omistajanvaihdoksen yhteydessä tontin uuden haltijan tulee ilmoittaa Kotkan kaupungille vuokralaisen vaihtumisesta. Kun siirto on tehty, uuden vuokralaisen tulee viipymättä toimittaa Kotkan kaupungin maanhankinnan ja -luovutuksen yksikköön jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta. Lisäksi tonttivuokran uusi laskutusosoite tulee ilmoittaa kirjallisesti. Ilmoitukseen tulee merkitä päivämäärä, mistä lähtien uusi vuokralainen vastaa tontin vuokrasta.

Ilmoitus sähköisellä lomakkeella

Ensisijaisesti ilmoitus vuokraoikeuden siirrosta tehdään sähköisen lomakkeen kautta. Lomakkeen käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla. Sähköinen lomake ohjaa sinua tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta. Vuokraoikeuden siirron kirjaa hakemuksesi perusteella Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen päätöksen saat sinä sekä Kotkan kaupunki.

Siirry E-lomakkeelle

Ilmoitus sähköpostitse

Toistaiseksi ilmoituksen vuokraoikeuden siirrosta voit tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen maankaytto@kotka.fi.

Kerro sähköpostissa:

  • kohteen kiinteistötunnus ja osoite
  • uusi vuokralainen
  • laskutusosoite ja päivämäärä, mistä lähtien siirronsaaja vastaa tontin vuokrasta (vuokralaskutus alkaa kyseisen kuukauden alusta)

Liitä sähköpostiin mukaan luovutuskirja tai muu saannon perusteella oleva asiakirja.

Maanmittauslaitos

Vuokraoikeuden siirron lisäksi tulee hakea vuokraoikeuden tai sen siirron kirjaamista Maanmittauslaitokselta. Tämä tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun vuokratontilla olevan rakennuksen kauppakirja tai muu luovutuskirja on allekirjoitettu.

SIIRRY MAANMITTAUSLAITOKSEN VERKKOSIVUILLE

Poikkeustilanteet

Mikäli vuokrasopimuksen mukaan vuokraoikeutta ei saa siirtää toiselle ilman vuokranantajan lupaa, tulee vuokralaisen olla yhteydessä vuokranantajaan ennen luovutuskirjan allekirjoittamista ja vuokraoikeuden siirtämistä.