Joukkoliikenne­jaosto

Kaupunkirakennelautakunnan alaisen joukkoliikennejaoston tehtävänä on toimia Kotkan ja
Haminan kaupunkien sekä Pyhtään kunnan alueella palvelusopimusasetuksessa
tarkoitettuna tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena ja hoitaa yhteistoiminta-alueen
henkilöliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Joukkoliikennejaosto päättää yhteistoiminta-alueellaan

  1. joukkoliikenteen palvelutasosta;
  2. joukkoliikenteen hankinnoista kuntien (Hamina, Kotka, Pyhtää) varaamien määrärahojen puitteissa;
  3. joukkoliikennettä koskevista lausunnoista muille viranomaisille; ja
  4. kuntien talousarvioista myönnettyjen joukkoliikennettä koskevien korvausten takaisinperinnästä.