Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupa

Vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan myöntää Kotkassa ja Pyhtäällä Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö.

Vähittäismyyntilupa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran verkkolomakkeella ja toissijaisesti valvontayksikön hakemuslomakkeella. Sähköisesti tehty hakemus ohjautuu automaattisesti käsiteltäväksi oikeaan valvontayksikköön. Hakemukseen on liitettävä tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma, ja erityistapauksissa myös myyntipaikan pohjapiirustus (mikäli myyntipisteiden sijainti on muualla kuin palvelumyynnissä tai kassoilla).

Myönnetystä luvasta peritään ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön taksan mukainen myyntilupamaksu. Myyntilupamaksu on pienempi sähköisen järjestelmän kautta tehdyillä hakemuksilla.

Kaikista tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnissä tapahtuvista muutoksista tai myynnin lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön.

Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin aloittamisesta Kotkassa tai Pyhtäällä on ilmoitettava Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön. Ilmoituksen voi tehdä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran verkkolomakkeella tai valvontayksikön ilmoituslomakkeella. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön taksan mukainen maksu.

Kaikista tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnissä tapahtuvista muutoksista tai myynnin lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön.

Ohjeet ja lomakkeet:

SÄHKÖINEN LUPAHAKEMUS

Vähittäismyyntilupahakemus tupakkatuotteet ja nikotiininesteet (pdf)

Tukkumyynti-ilmoitus tupakkatuotteet ja nikotiininesteet (pdf)

OMAVALVONTAOPAS

Ilmoitus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin lopettamisesta (pdf)