Asiasanat: lupahakemus

 • Ympäristöluvan varainen toiminta

  Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee hakea ympäristölupa. Lupavelvolliset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa. Ympäristölupa-hakemuksen…

 • Vesiliikennelain mukainen lupa

  Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan…

 • Maastoliikennelain mukainen lupa

  Maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla järjestettäviin toistuviin tai pysyviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman…

 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

  Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristötarkastajat valmistelevat ympäristölupia lautakunnan ratkaistavaksi ja käsittelevät rekisteröinti-ilmoituksia. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta. Ennen…

 • Ruoppaus

  Ruoppaukset ovat vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Massamäärältään…

 • Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupa

  Vähittäismyynti Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan myöntää Kotkassa ja Pyhtäällä Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Vähittäismyyntilupa haetaan…