Asiasanat: lupahakemus

 • Kuvassa on Karhulan Jokipuisto
  02.06.2022

  Yleisten alueiden luvat haetaan jatkossa sähköisten järjestelmien kautta

  Kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla sekä julkisilla puisto-, viher- ja katualueilla järjestettäviin tapahtumiin sekä muuhun alueiden tilapäiseen käyttöön tulee aina…

 • Yleisten alueiden käyttöluvat

  Kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla sekä julkisilla puisto-, viher- ja katualueilla järjestettäviin tapahtumiin sekä muuhun alueiden tilapäiseen käyttöön tulee aina…

 • 03.01.2022

  Puistojen, uimarantojen ja muiden alueiden varaukset Timmi-järjestelmän kautta

  Kotkan kaupungin puistoja, uimarantoja ja muita yleisiä alueita on mahdollista varata erilaisiin, lyhytkestoisiin tapahtumiin kaupungin Timmi-varausjärjestelmän kautta. Tällaisia tapahtumia voivat…

 • Ulkotapahtuma-alueet ja Pop up -myyntipaikat

  Ulkotapahtuma-alueet Puistoja, uimarantoja ja muita yleisiä alueita on mahdollista varata erilaisiin, lyhytkestoisiin tapahtumiin, kuten koiranäyttelyt, puistojumpat ja yhdistysten tapahtumat. Tapahtuman…

 • Tutkimuslupa

  Tutkimuslupamenettely ja ohjeet TUTKIMUSLUPAMENETTELY JA OHJEET TUTKIMUSLUVAN HAKIJOILLE 2024 (PDF) Tutkimuslupahakemus e-lomake (vaatii vahvan tunnistautumisen) TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (e-lomake)

 • Ympäristöluvan varainen toiminta

  Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee hakea ympäristölupa. Lupavelvolliset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa. Ympäristölupa-hakemuksen…

 • Vesiliikennelain mukainen lupa

  Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan…

 • Maastoliikennelain mukainen lupa

  Maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla järjestettäviin toistuviin tai pysyviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman…

 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

  Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristötarkastajat valmistelevat ympäristölupia lautakunnan ratkaistavaksi ja käsittelevät rekisteröinti-ilmoituksia. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta. Ennen…

 • Ruoppaus

  Ruoppaukset ovat vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Massamäärältään…

 • Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupa

  Vähittäismyynti Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan myöntää Kotkassa ja Pyhtäällä Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Vähittäismyyntilupa haetaan…