Liittymät ja luvat

Tontille rakentaessa tarvitaan myös liittymiä ja lupia Kotkan kaupungin ulkopuolisilta toimijoilta. Tältä sivulta löydät listan keskeisistä toimijoista, jotka palvelevat rakentajia.

Liittymät

Kymen Vesi

Kymen Vesi tuottaa Kotkan alueen vesihuoltopalveluja. Kymen Veden verkostoon liitytään täyttämällä liittymislomake ja toimittamalla tarpeelliset suunnitelmat ja selvitykset.

Lue lisää Kymen Veden sivuilta

Kymenlaakson Sähkö (uusi sähköliittymä)

Kymenlaakson Sähkö on paikallinen sähkölaitos. Rakentajan on selvitettävä kohteen tehontarve, jonka pohjalta tehdään tilaus. Sähkösuunnitelman voi teettää ammattilaisella. Tilauksen perusteella Kymenlaakson Sähkö tekee liittymissopimuksen.

Lue lisää Kymenlaakson Sähkön sivuilta

Kotkan Energia (kaukolämpö)

Kotkan Energia tuottaa kaukolämpöä, joka on suosituin lämmitysmuoto Kotkassa. Kotkan Energian kaukolämpö on tuotettu kokonaistaloudellisesti ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioiden. Asemakaavamääräyksissä voi olla kaukolämpöverkkoon liittymisvelvoite, jolloin kiinteistö on liitettävä kaukolämpöverkkoon mahdollisuuksien mukaan. Asia kannattaa selvittää, sillä velvoitteen noudattamatta jättäminen tuo tontin omistajalle tai vuokraajalle sopimussakkoa liittymämaksun verran.

Lue lisää kaukolämmöstä Kotkan Energian sivuilta

Luvat

Kotkan puistotoimi (puunkaatoluvat)

Jos tontilta tarvitsee kaataa puita, on puunkaatolupaa haettava Kotkan kaupungin puistotoimelta, sillä puiden kaataminen on asemakaava-alueilla luvanvaraista toimintaa. Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Puhelinpalvelu palvelee torstaisin klo 8–15 numerossa 040 735 8120.

SIIRRY PUUNKAATOLUVAN SÄHKÖISEEN HAKULOMAKKEESEEN

Lue lisää puunkaatoluvista

Muut rakentajan palvelut

Kotkan Asunnot, asuntovuokraus

Joskus rakentamisen ajaksi voi tarvita väliaikaisen majoituksen. Kotkan Asunnot tarjoaa kodikasta ja kohtuuhintaista vuokra-asumista Kotkassa, ja valittavana on paljon eri kokoisia asuntoja eri puolilta Kotkaa.

Lue lisää vuokra-asunnoista Kotkan Asuntojen sivuilta