Turvallisuus ja varautuminen

Sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että Suomessa ihmiset voivat nauttia yhteiskunnan tarjoamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja muista ikävistä kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta (Sisäisen turvallisuuden strategia 2017).

Kotkassa toteutetaan Suomen ainutlaatuisen mallin mukaista turvallisuuden yhteistoimintamallia.  Yhteistoiminnalla pyritään turvaamaan kuntalaisten hyvinvointi ja toiminnan jatkuvuus kaikissa olosuhteissa. Työtä elintärkeiden toimintojen varmistamiseksi tehdään viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Turvallisuus huomioidaan kaupungin eri toiminnoissa laajasti ja tavoitteena on kuntalaisten positiivinen turvallisuuden kokemus.

Mitä varautuminen tarkoittaa?

Kunnan perustehtävä on kuntalain mukaan edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Valmiuslain mukaan kunnan tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien ja niistä johtuvien häiriötilanteiden kirjo on laaja. Yhteistä niille on, että ne kaikki tapahtuvat jonkin kunnan alueella tai niiden vaikutukset ulottuvat kuntalaisiin.

Varautumalla kunta huolehtii, että kuntalaisille tärkeät palvelut ja päätöksenteko toimivat myös normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Häiriötilanteiden aikana palveluissa voi esiintyä katkoksia, mutta pyrkimyksenä on, että palvelut palautuvat normaaliksi mahdollisimman pian. Kunta tiedottaa mahdollisten häiriötilanteiden yhteydessä tilanteen kehittymisestä verkkosivuilla, kunnan sosiaalisen median kanavissa sekä tiedotusvälineiden avulla. Yleistoimivalta antaa kunnille laajan mahdollisuuden toimia kuntalaisten hyväksi erilaisissa häiriötilanteissa.

Kotkan kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on hyväksytty Kotkan kaupunginhallituksessa 23.11.2020.

VALMIUSSUUNNITELMA

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Sisäinen turvallisuus Sisäministeriön sivuilla

STOP sisäisen turvallisuuden opetuspeli