Asiasanat: valmiussuunnitelma

  • Valmiussuunnitelma

    Kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen sekä huolellisen suunnittelun ja ennakoivien toimenpiteiden avulla varmistaa kuntakonsernin eri…