Asunnottomuuden hoito ja asumisneuvonta

”Perustuslain (731/1999, 19.1§) mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen vallan tulee lisäksi (19.3§) turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Julkisen vallan tehtävänä on myös edistää jokaisen oikeutta asuntoon sekä tukea asumisen omatoimista järjestämistä (19,4§).

Laki asunto-olojen kehittämisestä (919/1985) määrää, että kunnan on huolehdittava siitä, että toimenpiteet asunto-olojen kehittämiseksi suunnataan erityisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisolojen parantamiseen.

Erityisryhmien asunto-olojen parantamista koskevan lain (1281/2004) tavoitteena on lisätä erityisryhmiin kuuluvien asumistarpeisiin soveltuvien ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten vuokra-asuntojen tarjontaa heidän asunto-olojensa parantamiseksi.”

Vuokra-asuminen Kotkassa

Vapaita vuokra-asuntoja voit hakea Kotkan Asunnot Oy:n kautta.

Kotkan Asunnot.fi

Oikeutesi Kansaneläkelaitoksen asumistukeen voit laskea KELA:n asumistukilaskurilla. Huomioi kuitenkin, että laskuri on suuntaa-antava ja parhaan käsityksen asumisen tukiin saat vierailemalla KELA:n palvelupisteessä (Keskuskatu 7 48100 Kotka) tai soittamalla KELA:n palvelunumeroon: Asuminen 020 692 210

KELA:n asumistukilaskuri

Vuonna 2024 on tulossa muutoksia Kelan asumisen etuuksiin ja niillä voi olla vaikutuksia sinun tuloihisi. Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 ja vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran. Lisäksi omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen. (Kela, 2023)

Asumishuolia?

Onko sinulla haasteita tai huolia asumiseen liittyen? Apua asumiseen liittyvien huolien kanssa on Kotkassa saatavilla:

Kymenlaakson hyvinvointialue/aikuissosiaalityö

Kaakkois-Suomen Sininauha ry Kotikoodityö

Velkaneuvonta

Lisäksi Kotkan Asunnot oy:llä on oma asumisneuvoja. Mikäli asut Kotkan Asunnot oy:n vuokra-asunnossa voit olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Asunnottomuus

Asunnottomuus ei usein ole pysyvä olotila, vaan vaihteleva elämäntilanne. Asunnottomuus tai sen uhka koskettaa vuoden aikana paljon useampia, kuin asunnottomuustilastosta on luettavissa. Asunnottomaksi voi joutua missä tahansa elämäntilanteessa. Vaihtuvat olosuhteet ihmisen elämässä vaikuttavat asioiden kulkuun. Asunnottomuuden riskiä voi lisätä moni elämäntilanteen muutos esim. opiskelujen takia toiselle paikkakunnalle muuttaminen, äkillinen työttömyys tai lomautus, avio- tai avoero puolisosta, armeija-ajan päättyminen, vankilasta vapautuminen, maksuvaikeudet tai äkillinen sairastuminen.

Suomessa asunnottomiksi luetaan:

  • Ulkona tai ensisuojissa nukkuvat
  • Asuntoloissa ja majoitusliikkeissä asuvat
  • Erilaisissa laitoksissa asuvat
  • Vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa
  • Tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona majoittuvat
  • Asunnottomuus on pitkäaikaista, kun se on kestänyt vähintään yhden vuoden tai
    henkilö on ollut toistuvasti asunnottomana viimeisen kolmen vuoden
    aikana.

Asunnottomuuden hoito

Kotkan kaupunki haluaa kehittää asunnottomuustyötä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asunnottomuusohjelman vuosille 2024- 2027 (16.10.2023).

Asunnottomuusohjelma (Pdf)

Asunnottomuustyöryhmä

Kotkan kaupungissa toimii monialainen asunnottomuustyöryhmä, työryhmässä ovat mukana:

Markku Hannonen (pj.)
Kaupunkisuunnittelujohtaja
markku.hannonen@kotka.fi
p. 040 076 0284

Hanna-Kaisa Lähde
Kotkan kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori  (varapj.)
hanna-kaisa.lahde@kotka.fi
p. 040 612 7835

Mette-Maaria Saarela (siht.)
Kotkan kaupunki, asuntosihteeri
mette-maaria.saarela@kotka.fi
p. 0406527688

Muut jäsenet: 

Hyvinvointialue aikuisten sosiaalipalvelut, tulosaluejohtaja
Kaakkois-Suomen Sininauha ry, kotikoodi palveluohjaaja
Kotka-Kymin srk, diakoni
Kotkan asunnot Oy, asumisneuvoja
Kotkan kaupunki kotoutumisen edistäminen, sosiaaliohjaaja
Rikosseuraamuslaitos Kaakkois-Suomi, apulaisjohtaja
Sotek-säätiö, palveluesimies

Työryhmään voi olla yhteydessä asunnottomuustyön kehittämiseen tai ARA:n asunnottomuusraportointiin liittyvissä asioissa.

ARA:n asunnottomuusraportti (Kotka)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) pyytää vuosittain kunnilta selvityksen asunnottomuudesta. Raportointi on kunnille vapaaehtoista, mutta tärkeää, jotta saadaan kokonaiskuva paikkakunnan ja valtakunnan asunnottomuustilanteesta. Raportti on tilannekuva vuosittain 15.11. asunnottomuustilanteesta. Kotkassa asunnottomuusraportti kasataan monialaisessa asunnottomuustyöryhmässä, lähetetään ARA:lle  ja viedään vuosittain kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Asunnottomuusselvitysraportti 15.11.2023 (pdf)